Andreas Ekström


författare och journalist, 


utvandrad till Skåne från Fjärås
Men om detta samtidigt innebär att det gamla tryckeriet bara skrotas? Då begås det kulturmord. Det finns ett stycke historia i Kungsbacka. Det är så ovanligt att jag vill hävda att det är av internationell betydelse.


Men just nu står det och förfaller.


Norra Hallands tryckeri, komplett med uråldriga pressar och sätteriredskap, kaster och typer och allt vad man kan önska sig, står kvar i ett ledsamt fallfärdigt hus på gården innanför Norra Hallands huvudbyggnad i centrala Kungsbacka.


Ägarna vill gärna bygga bostäder – och det kan man inte klandra dem för, det är värdefull och centralt belägen mark vi talar om.


Men om detta samtidigt innebär att det gamla tryckeriet bara skrotas? Då begås det kulturmord. 


Kungsbacka måste kunna bättre än så.


Den här frågan är inte ny. Den har diskuteras i gott och väl det kvartssekel som har gått sedan det sista exemplaret av Norra Halland trycktes på den gamla blypressen. 


Norra Halland lär ha varit den sista tidningen i Europa med regelbunden utgivning som trycktes på detta vis.


Kanske mäktar kommunen inte med att bygga ett nytt museum. Kanske saknas lämplig plats i befintliga lokaler. Det går att lista många problem, om man skulle vara på det humöret.


Men Kungsbacka har två i sammanhanget fantastiska resurser:


• En vana att ta hand om sin kulturhistoria, från Äskhult till Nidingen.


• En del riktigt, riktigt förmögna invånare. 


Alltså vänder jag mig till er, ni som älskar er hembygd, som fascineras av vår samtidshistoria, som kan den och förstår den, och som har turen att disponera betydande medel.


Gör gemensam sak. Väck liv i tryckeriets gamla vänförening. Bygg ett hus. Restaurera tryckeriet. Rädda ett unikt stycke lokal historia. Engagera dem som var med på den gamla tiden – som kan berätta hur det var, som kan platserna, händelserna, tekniken och skrönorna.


Här finns en berättelse som har bärkraft långt utanför stadens gränser.


Vem börjar?