Integritetspolicy för norrahalland.se

För oss på Norra Halland är din personliga integritet mycket viktigt. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Som Personuppgiftsansvarig ser vi till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

Personuppgiftsansvarig

Norra Hallands Tidning AB
Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
E-post: 

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna policy. Det är rekommenderat att återbesöka denna sida för ta del av uppdaterad information om hur vi hanterar integriteten för våra besökare.
 

“When you visit or enter your email address (either to log in, to sign up for a newsletter, or otherwise) on our website, we may share personal data or other information that we collect from you, such as your email (in hashed, pseudonymous form), IP address, and/or information about your browser or operating system with ID5 and its group companies, acting as controllers. ID5 uses this information to create an ID for the purpose of recognising you on your devices. This ID does not contain any of your identifiable personal data. We may place this ID in our first-party cookie or use an ID5 cookie and allow it to be used for online and cross-channel advertising. This ID may be shared by us or on our behalf with our advertising partners and other third-party advertising companies globally for the purpose of enabling interest-based content and/or targeted advertising throughout your online experience (e.g. web, email, connected devices, in-app, etc). Detailed information on ID5's data processing activities in connection with this ID and ID5’s opt-out is available in ID5’s platform privacy policy here:  https://id5.io/platform-privacy-policyYou have the right to withdraw your consent or opt-out to the processing of your personal data at any time”

 

"När du besöker eller anger din e-postadress (antingen för att logga in, för att registrera dig för ett nyhetsbrev eller på annat sätt) på vår webbplats, kan vi dela personuppgifter eller annan information som vi samlar in från dig, såsom din e-post (med hash, pseudonym form), IP-adress och/eller information om din webbläsare eller operativsystem med ID5 och dess koncernbolag, som agerar som kontrollanter. ID5 använder denna information för att skapa ett ID i syfte att känna igen dig på dina enheter. Detta ID innehåller inga av dina identifierbara personuppgifter. Vi kan placera detta ID i vår förstapartscookie eller använda en ID5-cookie och tillåta att den används för online- och tvärkanalsreklam. Detta ID kan delas av oss eller å våra vägnar med våra reklampartner och andra tredjepartsreklamföretag globalt i syfte att möjliggöra intressebaserat innehåll och/eller riktad reklam genom hela din onlineupplevelse (t.ex. webb, e-post, anslutna enheter, i appen, etc). Detaljerad information om ID5:s databearbetningsaktiviteter i samband med detta ID och ID5:s opt-out finns i ID5:s plattformsintegritetspolicy här: https://id5.io/platform-privacy-policy. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke eller välja bort behandlingen av dina personuppgifter”