Köpvillkor


Villkor i korthet

Den vanligaste prenumerationsformen är tillsvidareprenumeration. Det innebär att tidningen beställs och levereras för en viss tidsperiod (till exempel ett år) och förlängs med samma period. Om du inte vill fortsätta ska du själv säga upp prenumerationen senast 7 dagar innan perioden upphör. Utebliven betalning gäller alltså inte som uppsägning.

Det går att få en förutbestämd period också, så att tidningen avslutas efter den överenskomna perioden, men det måste man komma överens om särskilt.

Allmänna villkor för prenumeration
Genom att du tecknar en prenumeration av papperstidningen eller e-tidningen inklusive digitalt material och därmed betalar och tar del vårt innehåll i olika kanaler accepterar du Norra Halland Tidnings AB (nedan kallad ”NH”) vid var tid gällande allmänna och särskilda villkor för papperstidningen och e-tidningen. I och med att du accepterar de allmänna och särskilda villkoren uppstår ett bindande avtal mellan dig och NH. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses NH.
För att kunna teckna en prenumeration måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Genom ditt tecknande av en prenumeration intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.
För det fall du köper en prenumeration via Klarna ingår du ett avtal med Klarna och vi hänvisar dig i dessa fall till Klarnas villkor för köp.
Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på vår hemsida.

BETALNING VIA PAPPERSFAKTURA OCH AUTOGIRO - Tillsvidareprenumeration
Tillsvidareprenumeration innebär att du har tillgång till tidningen, och avtalet därmed är giltigt, till dess att du säger upp din prenumeration. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.
Faktura kommer att skickas till dig inom 30 dagar efter att du beställt en prenumeration. Du kan alltid betala genom pappersfaktura och i vissa fall genom autogiro. Betalning sker alltid i förskott. Förskottsbetalning återbetalas inte.

BETALNING VIA PAPPERSFAKTURA OCH AUTOGIRO - Tidsbestämd prenumeration
Tidsbestämd prenumeration innebär att du har tillgång till tidningen under en bestämd period som är angiven på prenumerationsfakturan. Vill du förlänga prenumerationen eller byta till tillsvidareprenumeration kontaktar du kundservice. För att inte få avbrott i leveransen måste du meddela kundservice senast två dagar före den tidsbestämda prenumerationsperiodens slut. Förlängs inte prenumerationen eller byter du till tillsvidareprenumeration upphör avtalet vid den tidsbestämda prenumerationsperiodens slut.
Faktura kommer att skickas till dig inom 30 dagar efter att du beställt en prenumeration. Du kan alltid betala genom pappersfaktura och i vissa fall genom autogiro. Betalning sker alltid i förskott. Förskottsbetalning återbetalas inte.

BETALNING MED KORT (via Klarna)
Betalning för prenumeration sker för en period om 30 dagar i taget genom kortbetalning. Alla betalningar sker i förskott. Förskottsbetalning återbetalas inte.
Vi använder oss av Klarna Checkout för säkra betalningar. Mer information om Klarna, finns på www.klarna.se. De uppgifter som du lämnar på vår hemsida om exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till Klarna. Klarna har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning. Vid betalning med kort kommer ditt kort att debiteras direkt vid köptillfället.

Vid tecknande av en månadsvis löpande prenumeration kommer ditt kort att debiteras avgiften för 30 dagar. Om prenumeration inte sagts upp enligt vad som står att läsa under rubriken Uppsägning kommer ditt kort att därefter debiteras var 30:e dag utan att särskilt meddelande sänds till dig om detta. Om vi justerar våra priser kommer du att få meddelande om det.
För det fall vi inte kan debitera den överenskomna summan från ditt kort kommer vi att kontakta dig och be dig se till att beloppet kan debiteras inom tre dagar. Kan vi efter dessa tre dagar fortfarande inte debitera den överenskomna summan kommer din prenumeration att avslutas omedelbart.
Bekräftelse på genomfört köp
Efter att du har gjort beställningen samt betalat enligt ovan kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du uppgett och/eller via Mitt konto (se nedan). I bekräftelsen framgår vad du har köpt och från och med vilken dag din prenumeration börjar gälla. De uppgifter som du angett i beställningen kommer även att framgå av bekräftelsen och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta kundservice.

Uppsägning VID BETALNING VIA PAPPERSFAKTURA
Vill du säga upp din prenumeration kontaktar du oss på kundservice alternativt skicka skriftligt brev.
När vi mottar meddelande om uppsägning kommer du att få besked om när din prenumeration upphör. Tiden för avtalets upphörande påverkas av betalningsform och prenumerationsform.