Norra Halland är Kungsbackas egen lokaltidning sedan 1921


Vi rapporterar, analyserar och bevakar det som händer i Kungsbacka kommun, till nytta och nöje för våra läsare och annonsörer. Norra Halland är en prenumererad tidning som kommer ut tre gånger per vecka, tisdag, fredag och söndag. Söndagsutgivningen är digital. En till två gånger i månaden har vi stornummer som delas ut till alla hushåll och företag i Kungsbacka.

Norra Halland ingår inte i någon tidningskoncern utan ägs via en ekonomisk förening av privatpersoner och föreningar i Kungsbacka. På norrahalland.se håller vi dig uppdaterad på de senaste kungsbackanyheterna. Vi finns både som e-tidning och som taltidning. Beställ prenumeration här!

Radioreportage om oss
I mars 2013 gjorde Sveriges Radio P1, Medierna, en specialsändning om Norra Halland. De kallar det för ”Historien om en legendarisk tidningsledare och en ovanlig tidningsort.” Här kan du lyssna! 

Film om gamla tider!
Här kan du se hur det gick till förr i tiden när Norra Halland blir till. Unika bilder från det gamla tryckeriet! Se filmen här!

Tidningen Norra Halland gav ut sitt första nummer 9 december 1921. Tidningen var dåvarande centerrörelsens svar på den mer konservativa tidningen NordHalland. Det stora lyftet kom dock då ägandet av tidningen formades i en ekonomisk förening. Den startade 1 januari 1941 och gav då möjlighet till alla som ville ha en stark lokaltidning i norra Halland att bli delägare i tidningen. Än idag har tidningen en ägarkoppling till Centerpartiet.

Norra Halland veckoblad förening u.p.a. består av 117 andelsägare (per 2023-12-31) tillsammans har vi 4 364 andelar.

De 5 största ägarna idag är:

  • Halland Opinion & Media Ekonomisk förening
  • Sven-Erik Andersson, Vallda
  • Berit Bolin, Vallda
  • Peter Fritzson, Tölö
  • Centerpartiet i Kungsbacka

Styrelse vald på 2024 år stämma:

Peter Fritzson, Tölö  Ordförande

Sven-Erik Andersson, Vallda

LouLou Andersson, Frillesås

Bengt-Olof Isaksson, Falkenberg
representant från: Halland Opinion & Media

Berit Bolin, Vallda

Thomas Ottosson, Kungsbacka

Jan Börjesson, Fjärås

Frågor & svar om andelsägande

Hur blir jag andelsägare?

Andelsägare i föreningen kan vara såväl fysisk som juridisk person. Ansökan om andelsägande görs hos föreningens styrelse. Styrelsen beslutar om andelsägande för den sökande som kan antas följa föreningens stadgar och beslut.

Vad innebär det att vara andelsägare?

Det innebär att du är med och stödjer föreningens syfte. Det är alltså inget andelsägande som leder till egen ekonomisk vinning eller risktagande utöver ditt insatta andelsbelopp.

När är det årsmöte?

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året, senast den 30 juni. Extra föreningsstämma kan utlysas av styrelsen om de anser att behovet finns eller då minst en tjugondel av samtliga medlemmar skriftligen begär det hos styrelsen. Vid stämma har varje medlem rösträtt, en röst per medlem oavsett andelsinnehav.

Hur flyttar jag eller avslutar ett andelsägande?

Vid överlåtelse av insatsbevis är ny innehavare skyldig att söka inträde i föreningen genom att sända en ansökan till styrelsen. Innan ny innehavare blivit medlem äger tidigare ägare ensam rätt till eventuell utdelning.

Andelsägare som önskar utträde ur föreningen, ska sända en underskriven uppsägning till styrelsen. Utträde sker från det datum då styrelsen beslutar om uppsägningen.

Andelsägare, som utträder ur föreningen, äger rätt att få sina insatser utbetalda i den mån föreningens räkenskaper tillåter detta utan att äventyra föreningens verksamhet.

I det fall ingen uppsägning har skett från en fysisk medlem som avlidit eller från juridisk andelsägare som ej längre finns, har styrelsen rätt att avsluta andelsägandet. I det fall vi kan härleda vart andelsinsatsen ska betalas så bör detta ske, i annat fall äger föreningen rätt att överföra insatsen till föreningens egna kapital.