DEBATT 2024-03-15 KL. 08:09

Debatt: Vi jobbar för ett jämställt Halland

Debatt: Vi jobbar för ett jämställt Halland
Landshövding Anders Thornberg skriver om det jämställdhetsarbete som pågår i regionen. Foto: Anton Lorntzson

TV-klipp och nyheter

Förra veckan uppmärksammades ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen i samband med internationella kvinnodagen. Länsstyrelsen lanserade ”Ett jämställt Halland – strategi för jämställdhetsintegrering 2024-2027”, som ska vara vägledande för jämställdhetsarbetet i länet med syfte att tydliggöra målsättningar och samla aktörer som tillsammans skapar bättre förutsättningar för kvinnor, män, flickor och pojkar.

Strategin visar också att det råder bristande jämställdhet på flera områden i Halland, som på arbetsmarknaden och våld mot kvinnor. Detta måste vi tillsammans arbeta med varje dag, hela året.

Trots att medelinkomsterna i Halland är goda, så är löneskillnaderna mellan kvinnor och män större än i andra län. Kvinnor tjänade 300 500 kronor under 2022, medan männen tjänade 397 700 kronor. Skillnaden på 97 200 kronor är den största mellan kvinnor och män i riket.

Hallands arbetsmarknad är könssegregerad och kvinnor och män arbetar i hög grad i olika sektorer och yrken. Arbetsmarknaden är som starkast inom manligt dominerade branscher vilket vi kan se i mäns högre förvärvsinkomster, men också i en större arbetsmarknad för män.

Det räcker ofta med en gymnasieutbildning för att få ett välbetalt yrke i länet. Samtidigt innebär det att gymnasieutbildade män tjänar lika mycket som högskoleutbildade kvinnor. De könsbrytande studie- och yrkesval som behövs för en mer jämställd arbetsmarknad är för få. Det är framför allt kvinnor som bryter mot könsnormer och söker sig till mansdominerade branscher, medan samma utveckling inte kan ses hos män.

Enligt WHO är mäns våld mot kvinnor det största folkhälsoproblemet i världen och räknas som en kränkning av mänskliga rättigheter. I en skolklass växer ungefär två elever upp med att mamma utsätts för våld av pappa eller styvpappa. 70 procent av dessa barn blir själva utsatta för våld. De som utsätts drabbas också i högre omfattning än andra av psykisk och fysisk ohälsa.

På senare tid har det viktiga våldsförebyggande arbetet kommit mer i fokus men vi måste jobba ännu hårdare tillsammans för att motverka våldet i Hallands län.

Ett större engagemang från fler aktörer i samhället är avgörande för att arbetet med jämställdhet ska nå längre. Fler hallänningar och framför allt fler män och pojkar, behöver tillsammans med regionala aktörer ta ett gemensamt ansvar för ökad jämställdhet och ett våldsförebyggande arbete.

Anders Thornberg, landshövdingTV-klipp och nyheter

Veckans ris och ros
NYHETER 2024-04-14 KL. 15:00

Veckans ris och ros

NYHETER 2024-04-14 KL. 14:00
Premium

"Fartyget var barnens värld"

Barnbarnet Margareta är engagerad i Isoldas öde

Fraktskeppet blev Tölöfamiljens hem
NYHETER 2024-04-14 KL. 13:00
Premium

Fraktskeppet blev Tölöfamiljens hem

Fyra barn föddes under turerna världen över

NH:s jakt på Kungsbacka IF
FOTBOLL 2024-04-13 KL. 18:00
Premium

NH:s jakt på Kungsbacka IF

Utomhusfestivalen dubbelt så stor
NYHETER 2024-04-13 KL. 15:00
Premium

Utomhusfestivalen dubbelt så stor

76-åringen säkrade femte SM-guldet
SPORT 2024-04-13 KL. 12:09
Premium

76-åringen säkrade femte SM-guldet

Succé för teckningstävlingen
NYHETER 2024-04-12 KL. 17:00
Premium

Succé för teckningstävlingen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2024-04-15 KL. 07:38
Kvartett gjorde försök till stöld
Premium | FOTBOLL 2024-04-14 KL. 20:07
Sena nyförvärvet poängräddare
NYHETER 2024-04-14 KL. 15:00
Veckans ris och ros
Premium | NYHETER 2024-04-14 KL. 14:00
"Fartyget var barnens värld"
Premium | NYHETER 2024-04-14 KL. 13:00
Fraktskeppet blev Tölöfamiljens hem

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Lasse fixar allsång med extra allt

Lasse fixar allsång med extra allt

Lasse Kronér gör sin egen grej och bjuder in favoritartisterna till sköna kvällar på Tjolöholm.