DEBATT 2023-03-17 KL. 14:00

Debatt: Ingen önskan om dialog


Debatt: Ingen önskan om dialog

TV-klipp och nyheter

Replik på debattartikeln "Kungsbackas arbetsmiljö i kris", publicerad 14 mars.

Vi är mycket förvånade över insändaren i Norra Halland från Anna Nordin och Inger Grahn från Akademikerförbundet SSR, om arbetsmiljön på Individ och Familjeomsorg. Den innehåller rena felaktigheter och faktafel.

Det är möjligt att SSR skickat skrivelser till olika instanser i kommunen. Men har man synpunkter på arbetsmiljön inom Individ & Familjeomsorg skickar man väl den till nämnden.

Ingen av oss har fått brev eller e-post med synpunkter och önskan om en dialog. Att då påstå att bara Socialdemokraterna lyssnar och vill ha dialog är ett direkt felaktigt påstående. Arbetsmiljöarbetet i alla förvaltningar är delegerat till förvaltningschefen som i sin tur kan delegera det till ansvariga chefer. Det borde förtroendevalda i SSR veta om. Det innebär inte att nämnden inte följer upp arbetsmiljöarbetet.

Det systematiska miljöarbetet tas upp fyra gånger per år i nämnden. Närmast nu i mars. Nämnden kommer ha månatliga rapporter om verksamheten och ekonomin och där är bland annat sjuktal och personalomsättning viktiga.

Utifrån de redovisningar nämnden får kan vi ge uppdrag, ta initiativ och be om fördjupningar.
Därför ansåg majoriteten att Socialdemokraternas initiativ var ett slag i luften. Det man önskade ingår, som vi redovisat, redan i nämndens ordinarie arbete och i förvaltningens skyldigheter att redovisa.
Frågorna man ställer i insändaren blir underliga därför att SSR tycks felaktigt utgå från att arbetsmiljöarbete inte förekommer.

Vi har gärna dialog med personalgrupper. Presidiet i nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade redan i början av året att göra olika studiebesök och förvaltningen arbetar på vårt uppdrag med att ta fram ett förslag. Och då kommer vi möta även Akademikerförbundet SSR:s medlemmar.

De synpunkter man eventuellt har om aktivitetsbaserat arbete är ju också lämpligt att föra fram i facklig samverkan med förvaltningen. Synpunkter som då når nämnden.

Tommy Rydfeldt (L), ordförande Nämnden Individ & Familjeomsorg
Marianne Pleijel (M), 1:e vice ordförande Nämnden Individ & Familjeomsorg


Läs också:

Kungsbackas arbetsmiljö i kris

Dumt skriva medarbetare på näsan


TV-klipp och nyheter

Glenn gillar när det inte blir som han tänkt sig
KULTUR & NÖJE 2024-02-28 KL. 17:00
Premium

Glenn gillar när det inte blir som han tänkt sig

Här ser du Kungsbackakonstnärens verk

Nya regler ska styra politikers besök på skolor
NYHETER 2024-02-28 KL. 16:00
Premium

Nya regler ska styra politikers besök på skolor

Fler tillfällen ges för partier i Kungsbacka

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Antalet personer som vänder sig till Brottsofferjouren i Kungsbacka har ökat med över 50 procent. Det är främst via polisen som kontakten förmedlas. Enligt Ulla Johansson, ordförande i Brottsofferjouren Kungsbacka, och Kungsbackas kommunpolis Jenny Sjöström är det viktigt att utsatta erbjuds stöd. – Det minimerar risken för att man utsätts igen, säger Ulla Johansson.