DEBATT 2023-03-14 KL. 16:30

Debatt: Kungsbackas arbetsmiljö i kris

Debatt: Kungsbackas arbetsmiljö i kris

TV-klipp och nyheter

I slutet av förra året skickade Akademikerförbundet SSR en skrivelse till kommunfullmäktige i Kungsbacka där vi beskrev en tuff arbetssituation för många av våra medlemmar. Vi bad om kontakt med politikerna för att påbörja en dialog med de som tar beslut som är avgörande för vår arbetsmiljö.

Socialdemokraterna hörsammade vår önskan om dialog och i februari kunde vi läsa i Norra Halland att partiet valt att lägga ett initiativärende till Nämnden för Individ och familjeomsorg för att göra en grundlig utvärdering av det aktivitetsbaserade arbetssätt som nyligen införts, och dess påverkan på arbetsmiljön för våra medlemmar i förvaltningen.

I protokoll kan vi läsa att förslaget röstades ner med hänvisning till att det ingår i förvaltningens dagliga arbete. Akademikerförbundet SSR ställer sig mycket frågande till beslutet, när menar nämnden att det aktivitetsbaserade arbetssättet ska ha utvärderats och på vilket sätt i det dagliga arbetet?

Vi har bett politiken om dialog för att vi ser att kommunens arbetsmiljö brister och att personalomsättningen är för hög. En del i att behålla medarbetare i kommunen är att arbeta med arbetsmiljön. En god arbetsmiljö ger en minskad personalomsättning vilket kommer att gynna de vi är till för, kommuninvånarna. Barn och vuxna som av olika anledning behöver stöd och hjälp från socialtjänsten.
Att Kungsbacka kommun inte vill se en grundlig utvärdering när problem i arbetsmiljön brister gör att vi undrar om medarbetarnas åsikter är viktiga? Ska vi tolka beslutet som att bara några få av de politiker som har arbetsmiljöansvaret i Nämnden för Individ och Familjeomsorg är beredda att lyssna på medarbetarna?

Vi säger inte nej till aktivitetsbaserat arbete, men det finns lösningar som underlättar arbetet för våra medlemmar som inte innebär att man blandar olika förvaltningar på ett och samma ställe. Vi efterfrågar rimliga förutsättningar att utföra ett svårt och utmanande arbete som ställer höga krav på rättssäkerhet och sekretess för att bibehålla våra kommuninvånares integritet och skyddsbehov. Sekretessen riskeras i de aktivitetsbaserade landskap vi har idag.

Personalomsättningen har de senaste månaderna varit uppe på 19 procent, en så hög omsättning av medarbetare tär på dem som är kvar genom ökad arbetsbelastning. Om det går att minska personalomsättningen genom att tänka nytt vad gäller arbetsmiljön, är det då inte värt en grundlig utvärdering där man också är beredd att hantera resultatet?

Anna Nordin, ordförande och huvudskyddsombud
Inger Grahn, vice ordförande och skyddsombud Akademikerförbundet SSR KungsbackaRena Rahm(a) drömstarten
SPORT 2024-02-28 KL. 17:45
Premium

Rena Rahm(a) drömstarten

TV-klipp och nyheter

Glenn gillar när det inte blir som han tänkt sig
KULTUR & NÖJE 2024-02-28 KL. 17:00
Premium

Glenn gillar när det inte blir som han tänkt sig

Här ser du Kungsbackakonstnärens verk

Nya regler ska styra politikers besök på skolor
NYHETER 2024-02-28 KL. 16:00
Premium

Nya regler ska styra politikers besök på skolor

Fler tillfällen ges för partier i Kungsbacka

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | SPORT 2024-02-28 KL. 17:45
Rena Rahm(a) drömstarten

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Antalet personer som vänder sig till Brottsofferjouren i Kungsbacka har ökat med över 50 procent. Det är främst via polisen som kontakten förmedlas. Enligt Ulla Johansson, ordförande i Brottsofferjouren Kungsbacka, och Kungsbackas kommunpolis Jenny Sjöström är det viktigt att utsatta erbjuds stöd. – Det minimerar risken för att man utsätts igen, säger Ulla Johansson.