TRAFIK 2022-02-01 KL. 11:45

Trafikverket söker dispens för fler arter

Av Kristian Alm

Nu tar Trafikverket det säkra för det osäkra och söker dispens för både grodor, fladdermöss och hackspettar när det gäller Onsalavägen. Man vill inte riskera att hamna i en ny juridisk karusell.

Trafikverket söker dispens för fler arter
Blir Onsalavägen någonsin mer än ett inritat streck i naturen? Illustration: Trafikverket

Som Norra Halland kunde berätta i höstas ansåg Mark- och miljödomstolen att skyddsåtgärderna för de hotade hackspettarna inte räcker.
Trafikverket har försökt skapa konstgjorda häckningsplatser en bit bort för att inte skada de sällsynta arterna. Men både vägmotståndare, naturvänner och Länsstyrelsen menar att det inte räcker. Då är alternativet att söka artskyddsdispens, det vill säga man ansöker om att få lov att "skada" fågelarterna eftersom allmänintresset av en ny trafikled väger tyngre.
Men det är en knepig process, och det är inte alls självklart hur resultatet blir. Därför försökte Trafikverket undvika detta genom att överklaga hela vägen upp till Mark- och miljööverdomstolen.
Men förgäves. I oktober kom beskedet att det krävs artskyddsdispens, helt i enlighet med en prejudicerande dom i EU-domstolen (NH skrev om domen den 9 mars 2020).
Miljööverdomstolen menar att det är osäkert om veteranisering (konstgjord död skog) fungerar som ersättning för nuvarande häckningsplatser, och vägbullret kommer troligen att störa. Då väger hackspettarna tyngre.
Så Trafikverket måste alltså söka dispens från artskyddet. Men nu står det klart att man även tar med andra arter som man tidigare fått klartecken för hos länsstyrelsen. Man vill inte riskera en ny runda med tillstånd.
På hemsidan skriver Trafikverket:
"Enligt tidigare praxis gjordes en bedömning om en viss art var vanligt förekommande eller inte. För påverkan på vanliga arter behövdes ingen dispens, medan det krävdes dispens för ovanliga arter. I dag krävs det dispens för artskyddet även för mer vanliga arter i landskapet, exempelvis om man skulle påverka ett häckningsområde negativt. Detta gäller även om det är oavsiktligt."
Dispensansökan skulle ha varit klar före årsskiftet, men nu tar den enligt Trafikverket ytterligare tid. Projektledaren Lyda Lehtonen bekräftade i höstas att byggstarten tidigast kunde bli hösten 2023. Men det är ingen högoddsare att tro att dispensbesluten kommer att överklagas, oavsett vad länsstyrelsen kommer fram till.
Så mycket talar för att inte heller 2023 blir året då vägbygget startar. Om det överhuvudtaget blir något tillstånd. Naturvänner och motståndare i Onsala hoppas fortfarande kunna stoppa vägbygget för gott.
Läs mer:
Bakslag för OnsalavägenSENASTE TV-NYHETERNA

Lokala författaren fick ta emot bokpris
KULTUR & NÖJE 2022-12-02 KL. 11:45

Lokala författaren fick ta emot bokpris

Polisen söker orsak till branden i Frillesås
NYHETER 2022-12-02 KL. 09:30

Polisen söker orsak till branden i Frillesås

Orosanmälningar ökar - svårt att hinna med
NYHETER 2022-12-02 KL. 07:00
Premium

Orosanmälningar ökar - svårt att hinna med

Zorrofinterna fällde avgörandet när sviten förlängdes
SPORT 2022-12-01 KL. 23:05
Premium

Zorrofinterna fällde avgörandet när sviten förlängdes

Auktoriserade tomten Sten-Erik fyller 70 år
FAMILJ 2022-12-01 KL. 20:30
Premium

Auktoriserade tomten Sten-Erik fyller 70 år

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2022-12-02 KL. 21:47
"Det är bara hem och träna avslut"
NYHETER 2022-12-02 KL. 19:56
Brand i villa i Iserås

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

Lasse Kronér fyller 60 år. Kärleken till Onsala och Kungsbacka är djup. Metooskandalen blev en ”gamechanger” i hans liv.