TRAFIK 2022-02-01 KL. 11:45

Trafikverket söker dispens för fler arter

Av Kristian Alm

Nu tar Trafikverket det säkra för det osäkra och söker dispens för både grodor, fladdermöss och hackspettar när det gäller Onsalavägen. Man vill inte riskera att hamna i en ny juridisk karusell.

Trafikverket söker dispens för fler arter
Blir Onsalavägen någonsin mer än ett inritat streck i naturen? Illustration: Trafikverket

Som Norra Halland kunde berätta i höstas ansåg Mark- och miljödomstolen att skyddsåtgärderna för de hotade hackspettarna inte räcker.
Trafikverket har försökt skapa konstgjorda häckningsplatser en bit bort för att inte skada de sällsynta arterna. Men både vägmotståndare, naturvänner och Länsstyrelsen menar att det inte räcker. Då är alternativet att söka artskyddsdispens, det vill säga man ansöker om att få lov att "skada" fågelarterna eftersom allmänintresset av en ny trafikled väger tyngre.
Men det är en knepig process, och det är inte alls självklart hur resultatet blir. Därför försökte Trafikverket undvika detta genom att överklaga hela vägen upp till Mark- och miljööverdomstolen.
Men förgäves. I oktober kom beskedet att det krävs artskyddsdispens, helt i enlighet med en prejudicerande dom i EU-domstolen (NH skrev om domen den 9 mars 2020).
Miljööverdomstolen menar att det är osäkert om veteranisering (konstgjord död skog) fungerar som ersättning för nuvarande häckningsplatser, och vägbullret kommer troligen att störa. Då väger hackspettarna tyngre.
Så Trafikverket måste alltså söka dispens från artskyddet. Men nu står det klart att man även tar med andra arter som man tidigare fått klartecken för hos länsstyrelsen. Man vill inte riskera en ny runda med tillstånd.
På hemsidan skriver Trafikverket:
"Enligt tidigare praxis gjordes en bedömning om en viss art var vanligt förekommande eller inte. För påverkan på vanliga arter behövdes ingen dispens, medan det krävdes dispens för ovanliga arter. I dag krävs det dispens för artskyddet även för mer vanliga arter i landskapet, exempelvis om man skulle påverka ett häckningsområde negativt. Detta gäller även om det är oavsiktligt."
Dispensansökan skulle ha varit klar före årsskiftet, men nu tar den enligt Trafikverket ytterligare tid. Projektledaren Lyda Lehtonen bekräftade i höstas att byggstarten tidigast kunde bli hösten 2023. Men det är ingen högoddsare att tro att dispensbesluten kommer att överklagas, oavsett vad länsstyrelsen kommer fram till.
Så mycket talar för att inte heller 2023 blir året då vägbygget startar. Om det överhuvudtaget blir något tillstånd. Naturvänner och motståndare i Onsala hoppas fortfarande kunna stoppa vägbygget för gott.
Läs mer:
Bakslag för OnsalavägenSENASTE TV-NYHETERNA

Skäll kan orsaka skäll
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Skäll kan orsaka skäll

Bråket med grannen kan bli en dyr affär
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Bråket med grannen kan bli en dyr affär

Djur en av anledningarna till osämja

Härligt äventyr i gummibåt på Rolfsån
KULTUR & NÖJE 2022-07-05 KL. 21:00

Härligt äventyr i gummibåt på Rolfsån

Debatt: En budget för ansvar och förnuft
DEBATT 2022-07-05 KL. 17:45

Debatt: En budget för ansvar och förnuft

Bilbrand på E6 - stopp i trafiken
NYHETER 2022-07-05 KL. 13:46

Bilbrand på E6 - stopp i trafiken

Nu öppnar Ringhals för allmänheten igen
NYHETER 2022-07-05 KL. 11:55

Nu öppnar Ringhals för allmänheten igen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50
Skäll kan orsaka skäll

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.