TRAFIK 2022-02-01 KL. 11:45

Trafikverket söker dispens för fler arter

Av Kristian Alm

Nu tar Trafikverket det säkra för det osäkra och söker dispens för både grodor, fladdermöss och hackspettar när det gäller Onsalavägen. Man vill inte riskera att hamna i en ny juridisk karusell.

Trafikverket söker dispens för fler arter
Blir Onsalavägen någonsin mer än ett inritat streck i naturen? Illustration: Trafikverket

TV-klipp och nyheter

Som Norra Halland kunde berätta i höstas ansåg Mark- och miljödomstolen att skyddsåtgärderna för de hotade hackspettarna inte räcker.
Trafikverket har försökt skapa konstgjorda häckningsplatser en bit bort för att inte skada de sällsynta arterna. Men både vägmotståndare, naturvänner och Länsstyrelsen menar att det inte räcker. Då är alternativet att söka artskyddsdispens, det vill säga man ansöker om att få lov att "skada" fågelarterna eftersom allmänintresset av en ny trafikled väger tyngre.
Men det är en knepig process, och det är inte alls självklart hur resultatet blir. Därför försökte Trafikverket undvika detta genom att överklaga hela vägen upp till Mark- och miljööverdomstolen.
Men förgäves. I oktober kom beskedet att det krävs artskyddsdispens, helt i enlighet med en prejudicerande dom i EU-domstolen (NH skrev om domen den 9 mars 2020).
Miljööverdomstolen menar att det är osäkert om veteranisering (konstgjord död skog) fungerar som ersättning för nuvarande häckningsplatser, och vägbullret kommer troligen att störa. Då väger hackspettarna tyngre.
Så Trafikverket måste alltså söka dispens från artskyddet. Men nu står det klart att man även tar med andra arter som man tidigare fått klartecken för hos länsstyrelsen. Man vill inte riskera en ny runda med tillstånd.
På hemsidan skriver Trafikverket:
"Enligt tidigare praxis gjordes en bedömning om en viss art var vanligt förekommande eller inte. För påverkan på vanliga arter behövdes ingen dispens, medan det krävdes dispens för ovanliga arter. I dag krävs det dispens för artskyddet även för mer vanliga arter i landskapet, exempelvis om man skulle påverka ett häckningsområde negativt. Detta gäller även om det är oavsiktligt."
Dispensansökan skulle ha varit klar före årsskiftet, men nu tar den enligt Trafikverket ytterligare tid. Projektledaren Lyda Lehtonen bekräftade i höstas att byggstarten tidigast kunde bli hösten 2023. Men det är ingen högoddsare att tro att dispensbesluten kommer att överklagas, oavsett vad länsstyrelsen kommer fram till.
Så mycket talar för att inte heller 2023 blir året då vägbygget startar. Om det överhuvudtaget blir något tillstånd. Naturvänner och motståndare i Onsala hoppas fortfarande kunna stoppa vägbygget för gott.
Läs mer:
Bakslag för Onsalavägen


Glenn gillar när det inte blir som han tänkt sig
KULTUR & NÖJE 2024-02-28 KL. 17:00
Premium

Glenn gillar när det inte blir som han tänkt sig

Här ser du Kungsbackakonstnärens verk

TV-klipp och nyheter

Nya regler ska styra politikers besök på skolor
NYHETER 2024-02-28 KL. 16:00
Premium

Nya regler ska styra politikers besök på skolor

Fler tillfällen ges för partier i Kungsbacka

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Antalet personer som vänder sig till Brottsofferjouren i Kungsbacka har ökat med över 50 procent. Det är främst via polisen som kontakten förmedlas. Enligt Ulla Johansson, ordförande i Brottsofferjouren Kungsbacka, och Kungsbackas kommunpolis Jenny Sjöström är det viktigt att utsatta erbjuds stöd. – Det minimerar risken för att man utsätts igen, säger Ulla Johansson.