POLITIK 2022-08-19 KL. 09:00

Valet 2022: Så tycker partierna om bostadsfrågor

Av Ronny Karlsson

Hur mycket ska det byggas? Och vad ska byggas?
De olika partierna har olika syn på hur det ska bli med bostäder i Kungsbacka i framtiden. Här kan du läsa vad respektive parti tycker och precis som tidigare finns det förstås skillnader i deras svar.

Valet 2022: Så tycker partierna om bostadsfrågor

Läs mer: Tufft att hitta rätt bostad i Kungsbacka

1. I dag är ofta kravet att det ska byggas 25 procent hyresrätter i nya områden? Hur ser ni på fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter?

2. I dag kostar en trea i Valand 14 000 kronor i hyra. Är det rimligt? Borde det byggas fler billiga bostäder i Kungsbacka?

3. Kungsbacka har planer för att växa med 500 bostäder per år. Är den planen bra, borde det växa snabbare eller mer långsamt?

Monica Neptun,Liberalerna:
1. – Vi vill fortsätta bygga i snitt 30 procent hyresrätter. Men det är viktigt att de verkligen byggs.

2. – Ja. Vi vill att kommunen när man äger marken i upphandling låter bolagen lämna anbud på vem som kan bygga med lägst hyra.

3. – Det har inte byggts 500 lägenheter per år de senaste tio åren. Vi vill därför under en tid öka byggnationen till 800-1000 bostäder.

Fredrik Hansson,Centerpartiet:
1. – Idag är kravet minst 30 procent hyresrätter i större projekt och det är en bra. I vissa projekt bygger företagen 50-100 procent hyresrätter och det är bra, men det är viktigt att beakta den sociala aspekten.

2. – Det behöver byggas fler bostäder med olika storlekar och hyresnivåer i Kungsbacka. Nära Lindens Torg byggs nu 350 hyresrätter, vilket är ett välkommet tillskott för ungdomar som vill flytta hemifrån.

3. – För att hinna med att till exempel bygga ut vägar, förskolor och skolor, så är målet om 500 bostäder per år i olika upplåtelseformer bra. Men vi måste se till att vi når upp till målet!

Maria Losman,Miljöpartiet:
1. – Bostäder till rimlig kostnad behövs i alla kommundelar för människor med olika inkomst. Minst 50 procent hyresrätter i nya större projekt. Gärna Eksta som får fortsätta bygga med höga energi- och miljökrav.

2. – Nej, det är inte rimligt för människor med normala inkomster. Ja, det behövs fler billiga bostäder. Inte minst för att vi behöver folk som jobbar i skola och omsorg.

3. – Viktigast att kommunen planerar för bostäder i tillräcklig omfattning för att slippa dåliga tak- över-huvud-lösningar och så att det finns tillräckligt med omsorgsboenden, grupp- och servicebostäder.

Lisa Andersson,Moderaterna:
1. – Det behöver byggas med olika upplåtelseformer. Idag har vi krav på 30 procent hyreslägenheter i de flesta projekten och det tycker vi är lagom. De flesta invånare vill äga sitt boende och då ska vi som kommun planera flest bostäder med äganderätt.

2. – En nyproducerad lägenhet i centralt läge blir aldrig billig. Vi har och kommer även framöver ställa krav på maxhyra i anbudsförfrågningar för att få rimliga hyror. Sen måste regeringen ändra på alla krav som ställs vid byggnation. Kravställningarna driver produktionskostnaderna.

3. – Kungsbacka behöver växa i en lagom takt så att infrastrukturen, skolor, äldreboenden, gruppboenden och annan service hänger med. Dessutom är det viktigt ur ett trygghetsperspektiv att inte växa för snabbt. Moderaterna anser att 500 detaljplanerade bostäder plus de som tillkommer via bygglov är rimlig takt.

Fredrik Kollberg, Kristdemokraterna:
1. – 7 av 10 vill helst bo i småhus. Vi ser gärna en ökad byggtakt med blandade upplåtelseformer där det finns plats för såväl enskilt byggande av småhus som större?projekt med bostadsrätter och hyresrätter.?

2. – Höga byggkostnader gör det svårt att bygga?billiga bostäder. Om 14000kr är en rimlig hyra är inte upp till oss?politiker att bedöma, ingen bygger lägenheter som de inte tror blir uthyrda. Vi är positiva till att det finns flera alternativ för dem som vill bo i Kungsbacka.

3. – Vi har tyvärr haft svårt att nå upp till att bygga 500 nya bostäder per år. Vi anser att det är en lagom takt så att kommunen också hinner med att bygga ut den service som krävs i form av skolor, omsorgsboende, förskolor etc.

Carita Boulwén, Sverigedemokraterna:
1. – Det bör ligga kvar på runt 25 procent. De flesta vill faktiskt äga sin bostad, varför fler bostäder med äganderätt också bör byggas. Man bör istället möjliggöra för fler att kunna köpa sin bostad, exempelvis genom särskilda förmånliga lån för förstagångsköpare så att ungdomar får en chans att flytta hemifrån till något eget.

2. – Nej, det anser vi inte är rimligt. Vi vill se fler billigare bostäder som framförallt unga som ska flytta hemifrån, ensamstående eller äldre med låg pension har råd att bo i. Med rätt styrning och slopande av särkrav i vissa fall kan det bli möjligt.

3. – Kungsbacka ska växa med varsamhet. Vi vill inte exploatera och förtäta i den utsträckning som övriga partier vill eller bli en förort till Göteborg. Infrastrukturen hänger inte med varför vi bör bromsa ned byggandet för att komma ikapp.

Roger Larsson, Kungsbackaborna:
1. – Det byggs alldeles för få hyresrätter i Kungsbacka. Mer små lägenheter som hyresrätter så att våra ungdomar har råd att skaffa en egen lägenhet och bo kvar i kommunen. Planera ett aktivt område för ungdomar centralt i Kungsbacka. Låt området även vara ett studentboende för de som studerar i centrala Göteborg. Dit Västlänken går via stationen Haga. Detta förutsätter låga hyressättningar.

2. – Det måste gå att bygga billigare hyresrätter. Behöver inte vara så lyxiga lägenheter utan ändamålsenliga och praktiska som passar de flesta.

3. – Bygga lagom fort med omtanke på miljön och läget. Tror det funkar bra med dagens planering.

Viking Bengtsson, Vänsterpartiet:
1. – Inga ungdomar som kommer ur skolorna kan köpa en bostadsrätt.
Förr gick man från hyresrätt till bostadsrätt och i många fall till hus. Den möjligheten finns nästan inte idag, det finns för lite hyresrätter. Dessutom byggs det för mycket villor i Kungsbacka istället för flerfamiljshus. De enda som tjänar på det är det arbetsskygga klientelet som brukar kallas för markspekulanter.

2. – Det är klart som sjutton. Detta beror också på att det stöd som borde finnas från statsmakten för att bygga billigare nästan inte finns kvar längre, så det är inte bara kommunens fel att det är så här. Politiskt ser man bostäder som handelsvara och inte social rättighet.

3. – Man ska ju växa efter det behov som finns. Vad man behöver måste vara avhängigt av hur många arbetstillfällen det finns i kommuen. Att bygga allt bara på pendling, jag köper inte det. Jag vill ha ett levande samhälle, inte att folk bara kommer hem och sover.

Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna:
1. – Vi har under många år yrkat på att de bostäder som byggs i Kungsbacka ska bestå av 50 procent hyresrätter. Övriga 50 procent kan bland annat bestå av både bostadsrätter, radhus och fristående hus.

2. – Nej, det är inte rimligt. Vi måste bygga hyresrätter som de unga som vill flytta hemifrån har råd med och som man som ensamstående har råd med vid till exempel skilsmässa.

3. – Nej, det är inte rimligt. Socialdemokraterna driver frågan om cirka 1 000 bostäder per år där hyresrätter med rimliga hyror är i fokus. Bostadsbristen i Kungsbacka beror inte på någon naturlag. Bostadsbristen går att lösa om viljan finns.


Inför valet sätter Norra Halland fokus på sju olika ämnen och låter de nio partierna i kommunfullmäktige svara på frågor. Läs de tidigare publicerade delarna i serien:
Företagande:
Valet 2022: Så tycker partierna om företagande
"Företagen driver Sverige framåt"
Skola:
Valet 2022: Så tycker partierna om skolan
Första läsåret avklarat - så var det på nya friskolanSENASTE TV-NYHETERNA

”Konst hör hemma i det öppna rummet”
FAMILJ 2022-09-28 KL. 11:00

”Konst hör hemma i det öppna rummet”

Föreningen som vill nå ut med konst och stötta konstnärer

Kungsbacka tappar i ny företagsranking
NYHETER 2022-09-28 KL. 09:17

Kungsbacka tappar i ny företagsranking

Släng-Inge och Inga Svinn på besök
NYHETER 2022-09-28 KL. 08:00

Släng-Inge och Inga Svinn på besök

Detta ska du tänka på med eldstäder
NYHETER 2022-09-28 KL. 07:00

Detta ska du tänka på med eldstäder

Räddningstjänsten utökar satsning på kontroller

Talangens lugnande besked efter den otäcka smällen
HANDBOLL 2022-09-27 KL. 21:57

Talangens lugnande besked efter den otäcka smällen

Minnen väcks till liv inför gymnasiets jubileum
NYHETER 2022-09-27 KL. 20:30

Minnen väcks till liv inför gymnasiets jubileum

Klart med fyra nya år för Alliansen
POLITIK 2022-09-27 KL. 15:49

Klart med fyra nya år för Alliansen

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Fler nyheter