POLITIK 2022-08-17 KL. 08:20

Valet 2022: Så tycker partierna om företagande

Av Ronny Karlsson

Väl fungerande företag är viktigt för en kommun. Det är alla överens om. Men hur fungerar det egentligen i Kungsbacka?
I den andra delen i vår valserie tittar vi närmare på företagens vardag och det finns en del kritik där.

Valet 2022: Så tycker partierna om företagande
Våra politiker svarar på frågor inför valet. På bilden: Magdalena Sundqvist (S), Lisa Andersson (M), Carita Boulwén (Sd), Monica Neptun (L), Fredrik Kollberg, (Kd), Viking Bengtsson (V), Fredrik Hansson (C), Maria Losman (Mp) samt Roger Larsson (K).

Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna.
Är Kungsbacka en bra kommun för företagare? Vad kan utvecklas där?
– Kungsbacka har vid upprepade tillfällen fått ett dåligt betyg gällande företagsklimatet. Kommunen behöver köpa in mark för företagsetableringar samt förbättra bemötandet och servicen gentemot företag.

Kan centrala Kungsbacka göras mer attraktivt för att få fler butiker? Hur görs det i så fall?
– Fler bilfria gator samt en attraktiv utemiljö. En avgiftsfri el-buss som går mellan Borgås, Kungsmässan och Centrum kan locka besökare att även besöka centrala Kungsbacka och dess butiker.

Saknar ni någon typ av företag i kommunen?
– Kungsbacka behöver vara en del i klimatomställningen med mer gröna näringar. Kungsbackas attraktiva läge och välutbildade befolkning tillsamman med en tydlig viljeriktning borde kunna locka fler gröna näringar till Kungsbacka.

Viking Bengtsson, Vänsterpartiet:
Är Kungsbacka en bra kommun för företagare? Vad kan utvecklas där?
– Jag som företagare märker inte att de finns. Kanske är det bra för spekulanter men inte för oss som jobbar med att producera saker och ting. Jag märker dem inte och vet ingen annan som märker av dem heller.

Kan centrala Kungsbacka göras mer attraktivt för att få fler butiker? Hur görs det i så fall?
– Varför ska man göra det , det finns rätt mycket butiker i Kungsbacka. Man kan inte bygga ett näringsliv på att man handlar av varandra. Vad vi behöver i kommunen är producerande företag, att se sig blinda på olika butiker - det mesta finns ju här. Ska man bygga en kommun som bygger enbart på kommersialism och inte på produktion, då blir man bara en sovstad till Göteborg.

Saknar ni någon typ av företag i kommunen?
– Tillverkningsföretag.

Roger Larsson, Kungsbackaborna:
Är Kungsbacka en bra kommun för företagare? Vad kan utvecklas där?
– Geografiskt är kommunen fantastisk såväl för företagande som boende. Vad den kommunala verksamheten beträffar så finns det mycket att önska. De olika mätningarna som görs om företagsvänliga kommuner talar sitt tydliga språk. Vi ligger på den nedre halvan. Kommunens politiker och tjänstemän måste höja servicegraden och öka ”vi-tänkandet” när det gäller Företag/Kommun.

Kan centrala Kungsbacka göras mer attraktivt för att få fler butiker? Hur görs det i så fall?
– Bibehålla dagens biltrafik. Gratis parkering 1 timma med P-skiva. Bibehålla dagens parkering på torget. Ändra till infart från Storgatan med utfart till Kyrkogatan och snedparkering däremellan. Se till att Kungsbackaån blir den ”turistmagnet” vi vill såväl från land som till sjöss.

Saknar ni någon typ av företag i kommunen?
– Vej ej, men alla skall känna sig välkomna.

Carita Boulwén, Sverigedemokraterna:

Är Kungsbacka en bra kommun för företagare? Vad kan utvecklas där?
– Kungsbackas företagsklimat har visserligen blivit bättre. Men vi vill se snabbare handläggning, ökad trygghet, en bättre och utökad dialog mellan kommunen och företagarna.

Kan centrala Kungsbacka göras mer attraktivt för att få fler butiker? Hur görs det i så fall?
– Vi är en expansiv kommun med en stadsutveckling som inrymmer både fler bostäder och kommersiella verksamheter. Tillgängligheten är en oerhört viktig del för att locka kunder, lätt att ta sig till butiker och lätt att parkera och med generösa öppettider och brett utbud. För att attrahera både kunder och nya butiker/verksamheter behöver vi så tillse tillgänglighet och en mångfald av olika verksamheter.

Saknar ni någon typ av företag i kommunen?
– Vi har på senare tid fått ett ökat tillskott av företag inom olika verksamheter i kommunen, och fler är på gång. Det finns naturligtvis ytterligare verksamheter som skulle behövas och som skulle vara väldigt välkomna i Kungsbacka, allt från små till stora företag och inom olika kategorier. Biltema är bara ett exempel på företag som av många varit efterfrågad.

Fredrik Kollberg, Kristdemokraterna:
Är Kungsbacka en bra kommun för företagare? Vad kan utvecklas där? 
– Kommunen behöver bli snabbare och tydligare i sin kommunikation med de företag som finns och vill etablera sig i vår kommun. Inriktningen skall vara att stödja och hjälpa företag. Företag är nödvändiga för kommunen och bör vårdas utifrån det.

Kan centrala Kungsbacka göras mer attraktivt för att få fler butiker? Hur görs det i så fall?
–  Shoppingmönstren har förändrats, mer handel sker över nätet och stora shoppingcenter erbjuder många butiker och bra tillgänglighet med parkering etc. För att göra centrum mer attraktivt för butiker så krävs det att området är tillgängligt.

Saknar ni någon typ av företag i kommunen?
–  Vi vill vara en attraktiv kommun för alla typer av verksamhet då vi är en tillväxtkommun där det finns utrymme för flera branscher att etablera sig

Lisa Andersson, Moderaterna:
Är Kungsbacka en bra kommun för företagare? Vad kan utvecklas där?
– Ja, Kungsbacka är en bra kommun för företagare att verka i. Kommunen ska fortsätta detaljplanera verksamhetsmark så att företag som vill etablera sig i kommunen snabbt kan göra det. Vi arbetar för snabba handläggningstider, minskat regelkrångel och fortsatt utvecklad dialogen.

Kan centrala Kungsbacka göras mer attraktivt för att få fler butiker? Hur görs det i så fall?
– Staden behöver utvecklas med en bra mix av bostäder, verksamheter, kontor, butiker, mötesplatser mm. När fler arbetar och vistas i staden dagtid finns det ett bättre underlag för butiker och andra verksamheter.

Saknar ni någon typ av företag i kommunen?
– Det saknas bland annat arbetsplatser för högutbildade kvinnor, dessa pendlar idag i högre grad än andra. Fler företag inom turism och besöksnäringen för att få fler turister till vår underbara kommun.

Maria Losman, Miljöpartiet:
Är Kungsbacka en bra kommun för företagare? Vad kan utvecklas där?
– Ja i stort sett, i alla fall för företag som inte är i behov av mark. Kommunen behöver ha en större markbank för företag, bostäder som folk har råd med och gemensamma behov som t ex återvinning.

Kan centrala Kungsbacka göras mer attraktivt för att få fler butiker? Hur görs det i så fall?
– Vi behöver skapa en innerstad där människor trivs att vara i, då behövs mer aktiviteter för unga och gamla, mer grönska, mer kultur och mindre bilar. Fler butiker ser vi inte som ett självändamål.

Saknar ni någon typ av företag i kommunen?
– Behövs näringslivsutveckling för distansarbete, återanvändning, återvinning, ekomat, havsbruk, miljöteknik, energieffektivisering, förnybar energi, utbildning, kultur, turism, språk, sociala företag.

Fredrik Hansson, Centerpartiet:
Är Kungsbacka en bra kommun för företagare? Vad kan utvecklas där?
– I stort är vi en bra kommun, men vi behöver utvecklas i vår service och vårt bemötande till företagarna. De ska känna att Kungsbacka kommun stöttar och servar dem!

Kan centrala Kungsbacka göras mer attraktivt för att få fler butiker? Hur görs det i så fall?
– Det samarbete som nu finns mellan företagare, fastighetsägare och kommunen är bra, och bidrar till att fler vill etablera i innerstaden. Det är viktigt då det byggs bostäder centralt och fler bor i staden.

Saknar ni någon typ av företag i kommunen?
– Jag skulle gärna se att några av de större företagen i Göteborg etablerar ”hubbar” i Kungsbacka, så att personalen som bor här inte behöver pendla till Göteborg dagligen.

Monica Neptun, Liberalerna:
Är Kungsbacka en bra kommun för företagare? Vad kan utvecklas där?
– Vi har sett i mätningar att kungsbacka inte fått höga poäng vad gäller bemötande , detta kan vi bli bättre på .. Vi kan utveckla fler digitala tjänster som samordnas för att underlätta tillståndsgivning mm

Kan centrala Kungsbacka göras mer attraktivt för att få fler butiker? Hur görs det i så fall?
– I slutändan är det butiks- och fastighetsägarna som avgör utvecklingen. Kommunen ska vara lyhörd för deras önskemål hur utvecklingen ska ske.

– Saknar ni någon typ av företag i kommunen?
- Vi välkomnar alla typer av arbetstillfällen i kommunen.

Läs mer: "Företagen driver Sverige framåt"

Inför valet sätter Norra Halland fokus på sju olika ämnen och låter de nio partierna i kommunfullmäktige svara på frågor. Läs de tidigare publicerade delarna i serien:
Skola:
Valet 2022: Så tycker partierna om skolan
Första läsåret avklarat - så var det på nya friskolan
LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I POLITIK

Premium | POLITIK 2022-12-08 KL. 19:00
De ska styra kommunen
Premium | POLITIK 2022-12-07 KL. 16:00
Politikerkonflikt polisanmäld
Premium | POLITIK 2022-11-22 KL. 07:15
"Kommunen är en magisk plattform!"
Premium | POLITIK 2022-11-15 KL. 07:05
Färre ska arbeta i kommunen

Fler nyheter

MEST LÄSTA POLITIK

Premium | POLITIK 2022-12-08 KL. 19:00
De ska styra kommunen

Fler nyheter

Aranäs slarvade bort segerchansen
HANDBOLL 2022-12-09 KL. 21:37
Premium

Aranäs slarvade bort segerchansen

Juligt med Elvis på teatern
KULTUR & NÖJE 2022-12-09 KL. 18:30
Premium

Juligt med Elvis på teatern

SENASTE TV-NYHETERNA

Aranäskaptenen öppnar för att det är sista säsongen
HANDBOLL 2022-12-09 KL. 10:13
Premium

Aranäskaptenen öppnar för att det är sista säsongen

Smycken stals vid möbelköp
BLÅLJUS 2022-12-09 KL. 09:00
Premium

Smycken stals vid möbelköp

"Man tappar förtroendet för människor"

Olycka stoppar tågtrafiken
BLÅLJUS 2022-12-09 KL. 07:30

Olycka stoppar tågtrafiken

Narkotikabeslag i Vallda – man häktad
NYHETER 2022-12-08 KL. 21:00

Narkotikabeslag i Vallda – man häktad

De ska styra kommunen
POLITIK 2022-12-08 KL. 19:00
Premium

De ska styra kommunen

Därför tar inte den rutinerade straffskytten straffarna
HANDBOLL 2022-12-08 KL. 16:30

Därför tar inte den rutinerade straffskytten straffarna

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2022-12-09 KL. 21:37
Aranäs slarvade bort segerchansen
Premium | KULTUR & NÖJE 2022-12-09 KL. 18:30
Juligt med Elvis på teatern
Premium | KRÖNIKOR 2022-12-09 KL. 15:00
Krönika: Blötläggningsdags

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

Lasse Kronér fyller 60 år. Kärleken till Onsala och Kungsbacka är djup. Metooskandalen blev en ”gamechanger” i hans liv.