till artikel ”Tackade nej till flera miljoner”.

Det är rent skrämmande att läsa hur uselt kommunens tjänstemän sköter sitt arbete. Skrämmande är också att förvaltningen avgör frågan, utan att föra den vidare till den politiska nämnden. Nu senast kunde vi läsa om Individ & familjeomsorgen som inte visste hur de skulle söka ett av de statliga bidragen som delas ut till kommuner (som söker). I statens ”kassakista” fanns 350 miljoner. Pengar som vi i Kungsbacka kunde få del av, detta för att höja habiliteringsersättningen för våra kommuninnevånare som har funktionsnedsättning och går i daglig verksamhet. Men detta gjordes inte!

När socialstyrelsen sedan skulle dela ut det som fanns kvar i ”potten”, fyra miljoner, tackar Kungsbacka nej. Här står ledande politiker i Kungsbacka och talar om att vi skall spara och dra åt svångremmen för kommande år. Hur tänker ni? Är det inte er sak att se till att tjänstemännen gör sitt jobb? Vad händer nu, skakar ni bara av er och säger att ”nästa gång får vi ta reda på fakta”? Svaret från verksamhetschefen för IFO ”Det var oklara villkor för bidraget”? Om man nu inte vet vad som gällde, tar man väl reda på det?

I dagens samhälle är det väl ingen konst att vare sig googla, mejla eller ringa? Enkelt hade det varit att höra med Varberg som sökte bidrag och kunde dela ut ett antal tusenlappar till sina ”klienter”. Kungsbacka som skall vara ett föredöme vad det gäller att ”ta hand om sina kommuninnevånare”, men går här miste om resurser för ett antal miljoner, till en av de grupper i kommunen som mest behöver det. Det vore på sin plats att kommunen halar upp de miljoner vi gått miste ur ”egen kassa” och ser till att rätta till det som gick så fel. Detta för att de som skall göra jobbet, inte gjorde det. Skrämmande är ju att inte nämnden fått reda på det som gått snett. Detta är säkert inte första och heller inte sista gången något liknande sker!

Agnetha Ernegård/ Kungsbackaborna