DEBATT 2023-04-08 KL. 13:00

Debatt: Inget slag i luften

Debatt: Inget slag i luften

TV-klipp och nyheter

Replik på debattartikeln "Ingen önskan om dialog har kommit".
Till Tommy Rydfeldt, ordförande, och Marianne Pleijel, 1:e vice ordförande, Nämnden för Individ och familjeomsorg.

I november 2022 skickade Akademikerförbundet SSR en skrivelse till kommunfullmäktige avseende vår oro för budget 2023 samt arbetsmiljön för våra medlemmar. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet lyfte fram skrivelsen i flera av sina anföranden under sammanträdet. Det gjorde dock inte något av de andra partierna. Men vi förutsätter att samtliga ledamöter i kommunfullmäktige tagit del av skrivelsen inför sammanträdet.

Den 22 november skickade vi en förfrågan till samtliga gruppledare där vi igen förmedlade en önskan om dialog. Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställde sig positiva till denna önskan och vi träffade båda partierna för att prata om vår oro för våra medlemmars arbetsmiljö. Vi fick dock aldrig svar från Liberalerna och våra försök att boka tid med Marianne Pleijel (M) ledde inte fram till någon mötestid. Så försök till dialog med Nämnden för Individ och familjeomsorg har definitivt förekommit.

Dialogen med Socialdemokraterna ledde fram till ett initiativärende som Akademikerförbundet SSR var väldigt glada för. Vi som förtroendevalda för Akademikerförbundet SSR är väl insatta i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i kommunen. Det är dock inte detsamma som en grundlig utvärdering av aktivitetsbaserat arbete för socialtjänsten, vilket är det vi efterfrågar.

Frågan om det aktivitetsbaserade arbetssättets påverkan på vår arbetsmiljö har lyfts i olika forum och på olika sätt med arbetsgivaren under en längre tid. Denna gången valde vi att vända oss till politiken, till er som har det yttersta ansvaret för kommunen. Vi efterfrågar fortfarande en grundlig utvärdering av vilken påverkan arbetssättet har för socialtjänstens arbete och i förlängningen för våra kommuninvånare. Vi som förtroendevalda för Akademikerförbundet SSR hör från våra medlemmar att arbetssättet ofta är en av orsakerna till varför man väljer att lämna Kungsbacka kommun som arbetsgivare. Är det då inte värt att utvärdera det ordentligt?

I andra kommuner har man valt att inte blanda förvaltningar med olika sekretessområden i samma lokaler. Att samlokalisera socialtjänstens verksamheter i egna lokaler hade varit ett sätt att säkerställa att rättssäkerhet och sekretess upprätthålls även om man väljer att behålla det aktivitetsbaserade arbetssättet. Återigen, vi har inte sagt nej till aktivitetsbaserat arbete, vi efterfrågar bättre förutsättningar för att bedriva en rättssäker socialtjänst som kommer våra kommuninvånare till gagn och skyddar deras integritet.

En grundlig utvärdering där man tar in medarbetarnas åsikter och oro kan enligt oss inte anses vara ett slag i luften. Det är snarare en väg att skapa den delaktighet och ansvarskänsla för vår gemensamma arbetsmiljö som arbetsgivaren vill att vi ska ha, bland annat genom ett utvecklande medarbetarskap. Det blir svårt som medarbetare att fullt ut ha utvecklande medarbetarskap när ens tankar och åsikter avseende de delar som inte fungerar inte tas i beaktan.

Anna Nordin, ordförande och huvudskyddsombud
Inger Grahn, vice ordförande och skyddsombud
Akademikerförbundet SSR Kungsbacka


TV-klipp och nyheter

NYHETER 2024-04-14 KL. 14:00
Premium

"Fartyget var barnens värld"

Barnbarnet Margareta är engagerad i Isoldas öde

Fraktskeppet blev Tölöfamiljens hem
NYHETER 2024-04-14 KL. 13:00
Premium

Fraktskeppet blev Tölöfamiljens hem

Fyra barn föddes under turerna världen över

NH:s jakt på Kungsbacka IF
FOTBOLL 2024-04-13 KL. 18:00
Premium

NH:s jakt på Kungsbacka IF

Utomhusfestivalen dubbelt så stor
NYHETER 2024-04-13 KL. 15:00
Premium

Utomhusfestivalen dubbelt så stor

76-åringen säkrade femte SM-guldet
SPORT 2024-04-13 KL. 12:09
Premium

76-åringen säkrade femte SM-guldet

Succé för teckningstävlingen
NYHETER 2024-04-12 KL. 17:00
Premium

Succé för teckningstävlingen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2024-04-15 KL. 07:38
Kvartett gjorde försök till stöld
Premium | FOTBOLL 2024-04-14 KL. 20:07
Sena nyförvärvet poängräddare
NYHETER 2024-04-14 KL. 15:00
Veckans ris och ros
Premium | NYHETER 2024-04-14 KL. 14:00
"Fartyget var barnens värld"
Premium | NYHETER 2024-04-14 KL. 13:00
Fraktskeppet blev Tölöfamiljens hem
Premium | JOBB & PENGAR 2024-04-14 KL. 11:00
Nytt regelverk ger fler torgdagar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Lasse fixar allsång med extra allt

Lasse fixar allsång med extra allt

Lasse Kronér gör sin egen grej och bjuder in favoritartisterna till sköna kvällar på Tjolöholm.