Nästa vecka kommer regeringen rösta fram förändringar i det kommunala utjämningssystemet. De föreslagna förändringarna kommer att innebära att kommunerna i Göteborgsregionen tillsammans förlorar mer än en halv miljard kronor.

Beslut fattas alltså i november och förändringen börjar gälla redan från 1 januari 2020.

Vi förstår att glesbygdskommuner har stora utmaningar med att få ihop ekonomin och att man vill att hela Sverige ska leva men vänder oss emot denna snabba förändring.

Statens finanser är just nu starka, medan kommunerna har svårt att få ekonomin att gå ihop då staten lägger över allt mer på oss kommuner utan att skicka med finansiering.

Vi tycker också att det är anmärkningsvärt att man bara tittar på en del i utjämningssystem i stället för att göra en översyn av alla delar i systemet. Dessutom tar regeringen inte hänsyn till att SCB (Statistiska centralbyrån) gjort bedömningen att ett rättssäkert genomförande kan ske tidigast 2021.

Vi tycker också att det är märkligt att det inte finns någon parameter för tillväxt i beräkningarna, då det även kostar för kommuner att växa.

Många kommuner inom Göteborgsregionen känner växtvärk och att utbyggnaden av välfärden inte går i takt med inflyttningen.

Ingen har heller tittat på vilka konsekvenser denna snabba förändring får på tillväxten i vår region, dessutom införs detta i ett läge där konjunkturen mattas av.

Röstar regeringen (inklusive stödpartier och SD) ja till nuvarande förslag kommer kommunerna tvingas att snabbt behöva ställa om, och invånarnas välfärd riskerar att påverkas till det sämre.

 

Hans Forsberg (M, kommunstyrelsens ordförande Kungsbacka

Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande Partille

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande Härryda

Alexander Abenius (M), kommunstyrelsens ordförande Lerum

Kristian Vramsten (M), kommunstyrelsens ordförande Mölndal

Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande Alingsås