NATIVE 2022-04-26 KL. 08:00

Män spelar oftare än kvinnor - men varför?

Män som spelar om pengar är betydligt fler än kvinnor som gör det. Enligt en stor undersökning från Spelinspektionen spelar 60 procent av alla män om pengar någon gång i månaden eller oftare. Motsvarande siffra för kvinnor är 37 procent. Trenden är snarlik i andra länder.

Män spelar oftare än kvinnor - men varför?
Foto: Unsplash

En stor undersökning genomförd av SKOP på uppdrag av Spelinspektionen visar att män spelar om pengar i högre grad än kvinnor i procent-proportionerna 60–37. Samtidigt visar statistik från Folkhälsomyndigheten att fyra procent av befolkningen, i åldersgruppen 16–84 år, i sin helhet har någon grad av spelproblem. Det betyder att drygt 165 000 personer delar hushåll med någon som har ett problemspelande. 68 000 av dem är barn.

Män har högre risk för spelproblem
Den absoluta majoritet av dem som spelar på hasardspel, som de enkelt kommer till via välkurerade portaler som https://www.casinokollen.com, gör det för nöjesskull och utan att utveckla ett problemspelande. Ingalunda är problemspelande förekommande och siffror från Folkhälsomyndigheten visar är att män har en högre risk för spelproblem jämfört med kvinnor. Det beror till en del på att det är fler män än kvinnor som spelar hasardspel online. Män är överrepresenterade i kategorin problemspelande med 1,9 procent jämfört med 0,7 procent bland kvinnor.

Varför spelar män mer än kvinnor?

Det finns olika studier som tittat närmare på spelande eller “gamblande”, gamblingproblematik och genus. I en vetenskaplig studie från University of California, har forskarna tittat närmare på orsakerna och kommit fram till att det finns en rad olika faktorer som gör att män är mer utsatta för att utveckla ett problemspelande.

Deras analys visar att en grundläggande mekanism som gör att en individ utvecklar ett osunt spelande är kopplat till impulskontroll och risktagning eller villighet att ta risker. Männen i studien visade att de var villig att ta högre risker och att de hade lägre grader av impulskontroll i förhållande till kvinnorna i studien. De individer (oavsett om de är män eller kvinnor) som har en lägre impulskontroll och en högre riskvillighet har en högre sannolikhet för att börja spela.

Social ängslighet
Studien visade också att det fanns en koppling mellan graden av social fobi eller social ängslighet och att utveckla ett problematiskt spelande. Individer som är socialt osäkra eller ängsliga i kombination med låg riskaversion hade högre risk för att utveckla ett spelproblem. Studien såg att även den sociala känsligheten var högre bland män än kvinnor.

Studien påpekar att även om kvinnor många gånger kan ha högre nivåer av psykologisk stress såg de att unga män har en högre social ängslighet jämfört med kvinnorna. Den sociala pressen som finns för män kan göra dem mer benägna att utveckla en beroendeproblematik.

För att komma åt de variabler som gör män mer utsatta och benägna att spela på ett ohälsosamt sätt fann studien således, sammanfattningsvis, tre variabler: impulskontroll, riskbenägenhet och social ängslighet. Men även om män i gemen har lägre impulskontroll och högre riskbenäget än kvinnor kunde den sociala ängsligheten inte kopplas till den egna biologin. Rörande den sociala ängsligheten såg forskarna potential till eventuella socialpolitiska åtgärder.
SENASTE TV-NYHETERNA

Skäll kan orsaka skäll
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Skäll kan orsaka skäll

Bråket med grannen kan bli en dyr affär
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Bråket med grannen kan bli en dyr affär

Djur en av anledningarna till osämja

Härligt äventyr i gummibåt på Rolfsån
KULTUR & NÖJE 2022-07-05 KL. 21:00

Härligt äventyr i gummibåt på Rolfsån

Debatt: En budget för ansvar och förnuft
DEBATT 2022-07-05 KL. 17:45

Debatt: En budget för ansvar och förnuft

Bilbrand på E6 - stopp i trafiken
NYHETER 2022-07-05 KL. 13:46

Bilbrand på E6 - stopp i trafiken

Nu öppnar Ringhals för allmänheten igen
NYHETER 2022-07-05 KL. 11:55

Nu öppnar Ringhals för allmänheten igen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50
Skäll kan orsaka skäll

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.