Enligt senaste uppgifterna från Rådet för styrning med kunskap är andelen män som har besvär med ångest och ängslan 14 procent och andelen kvinnor 27 procent.

 

Detta kan vi inte acceptera som socialdemokrater.

 

Vad ska vi göra i Kungsbacka?

 

Vi socialdemokrater har föreslagit en ny sorts boendeform som riktar sig till äldre ensamma som inte får plats på vård och omsorgsboende men som saknar annat boende i Kungsbacka. Det kan beslutas nu.

 

En annan åtgärd är att anställa fler personer som kan besöka de äldre och göra olika aktiviteter, samt att utöka öppettider på träffpunkter.

 

Kontaktpersoner till alla över 80 år!

 

Även om digitaliseringen är bra och viktig på många sätt så får den inte utesluta de som inte har eller kan få all information. Alltså inte för fort med digitaliseringen! Jag kan inte tänka mig att majoriteten i Kungsbacka kan motsätta sig några av mina förslag. De 20 miljoner som vi i vår grupp föreslog till budgeten, som avslogs, kunde varit en bra början.

 

Men vi ger oss aldrig, våra äldre ska känna sig trygga och få det stöd de förtjänar.

 

Maj-Britt Rane Andersson (S), 2:e vice ordförande i nämnden för Vård och omsorg