Samhällsutveckling är spännande, vi går mot en mer digitaliserad värld och det finns många nya möjligheter till att erbjuda våra kommuninvånare snabbare och bättre service.

Inom vård och omsorg ser vi att utvecklingen med nya digitala tjänster och hjälpmedel, både kan kvalitetssäkra och effektivisera arbetet. Vi har idag brist på vårdpersonal i kommun och i region.

Liberalerna vill att vård och omsorgsmedarbetarna mer ska kunna ägna sig människorna och ge god vård och omsorg. Därför vill vi pröva att digitalisera en del av verksamheten. Idag finns en uppsjö av företag som erbjuder matvaror online. Man klickar i vilka varor man vill köpa, betalar och får varorna levererade till sitt hem nästkommande dag.

E-handeln ökar kraftigt och det är dags för kommunen att följa med i utvecklingen. Vi vill kunna erbjuda våra vård- och omsorgstagare möjlighet att beställa sin mat via e-handel istället för att låta vårdpersonal åka och handla. Ett steg i rätt riktning där vi följer med samhällsutvecklingen och erbjuder våra brukare att följa med på en resa in i framtiden.

 

Hanna Schölander (L), ersättare i nämnden för Vård och omsorg, Gunilla Rivle (L), ledamot i nämnden för Vård och omsorg