DEBATT 2022-09-09 KL. 08:59

Debatt: Varför så tyst om succén med arbetstidsförkortning?

Debatt: Varför så tyst om succén med arbetstidsförkortning?

Kampen för en kortare arbetsdag har bedrivits av Vänstern i alla tider. På 1800-talet var arbetarrörelsens paroll åtta timmars arbete, åtta timmars frihet och åtta timmars vila. Under 1900-talet förkortades sedan veckoarbetstiden successivt till dagens 40 timmar. Men sedan 1973 har normalarbetsveckan om 40 timmar varit oförändrad för större delen av arbetsmarknaden, trots en enorm ökning av vinster och produktivitet i näringslivet.

Ett av Vänsterpartiets skarpaste krav är alltjämt en förkortning av arbetstiden. Sex timmars arbetsdag har länge stått på agendan men att få gehör för det har varit sånär som omöjligt i det nyliberala debattklimat som funnits sedan 1990-talets ekonomiska kris. I stället för att se till arbetstagarnas väl och ve har New Public Managements teorier om effektivisering och marknadisering samt en övertro till marknadens förträfflighet varit allenarådande.
Trots det har en lång rad försök med arbetstidsförkortning genomförts, främst inom offentlig sektor, men även inom privat verksamhet. Utan undantag visar erfarenheterna på positiva effekter för såväl ägare som arbetstagare. Kort sagt, att ge arbetare bättre villkor lönar sig, så även här i Halland.

Sedan 2018 har ett försök med arbetstidsförkortning genomförts inom Region Halland. På sjukhusens akutmottagningar och på förlossningsklinikerna har sjuksköterskor och barnmorskor erbjudits en 32 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Trots pandemin och dess effekter på en redan ansträngd sjukvård visar resultatet på stora förbättringar i stort sett alla avseenden.

Drastiskt lägre sjukskrivningstal, kraftigt minskat behov av dyr hyrpersonal, lägre personalomsättning, ökad nyrekrytering och minskat övertidsuttag. Redan första året sparade Regionen drygt sex miljoner i lönekostnader. Ja, du läste rätt. 32 timmars arbetsvecka med bibehållen lön sparade över sex miljoner, det bara på två personalgrupper på två kliniker. Tänk vad en bred utrullning av reformen skulle åstadkomma.


Agnes Hulthén, Lena Ludvigsson och Åke Andersson,Vänsterpartiet Halland


SENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter