DEBATT 2022-09-05 KL. 11:00

Debatt: Stärk den svenska jakten

Debatt: Stärk den svenska jakten

De senaste åren har viltdjursbestånden ökat kraftigt. Riksdagen beslutade 2013 att vargbeståndet bör ligga mellan 170-270 individer. I dag ligger vi långt ifrån det målet, med närmare 400 individer. Ett för stort viltdjursbestånd skapar stora påfrestningar i relationen mellan djur och människa. Förutom en ökad risk för rivna betesdjur i vargtäta områden ökar även risken för viltolyckor och att markägare får sina grödor förstörda av vildsvin som söker efter föda.
Det är beklämmande att regeringen försummat jaktpolitiken under de senaste mandatperioderna. Vi i MUF, KDU och Ungsvenskarna vill därför se en förstärkning av den svenska jakten.

Jaktlagen är i ett stort behov av modernisering. Lagen är numera 35 år gammal och saknar inte bara en folklig förankring, den är heller inte anpassad efter nuvarande storlek på viltstammarna.

En bristande jaktlag skapar både säkerhetsmässiga och ekonomiska problem för människor i hela landet.
Man beräknar exempelvis att vildsvinen orsakar skador på upp emot 20 procent av Sveriges totala jordbruksareal. Incitamentet för jakt på vildsvin behöver därmed vara större.

Det bör vara möjligt för jägare att sälja viltsvinskött direkt till konsumenter, under förutsättning att ett trikinprov tas först. Denna process borde förenklas, exempelvis genom subventionerade trikinprov.

EU:s vapendirektiv anger en miniminivå av regelverk av lagliga och civila vapen som måste infinna sig i svensk lagstiftning. 2017 antogs en skärpning av vapendirektivet på EU-nivå. Tre år senare ville regeringen implementera även dessa skärpningar i svensk lag, detta trots att Sverige redan har bland de mest restriktiva vapenlagstiftningarna i Europa.

Häxjakten på jägare måste upphöra, och jägare måste få ett större lokalt inflytande över jakten. Lagar som stiftas på EU-nivå är inte alls anpassade efter svenska behov och förutsättningar.

EU ställer orimliga krav på svensk skyddsjakt av arter som ur ett europeiskt perspektiv anses vara hotade, men som dock inte är hotade i Sverige.
Svenska jägare har bland den högsta kunskapsnivån i världen och jaktetiken är hög. Det finns ingen anledning att överlåta makten från våra kunniga och laglydiga jägare till EU-byråkrater. För att uppnå detta bör vi implementera en nationell jakt- och viltvårdsmyndighet för att effektivisera och underlätta viltärenden.
Myndigheten ska ha i uppdrag att främja jakten för att gynna jobb och utveckling, särskilt på landsbygden. Man bör även utreda möjligheten att överlåta vapenlicensärenden från polisen till denna myndighet, i syfte att korta ner handläggningstiderna.

Alma Bernesson, ordförande MUF Kungsbacka
John Bladh, ordförande KDU Halland
Ludvig Andersson, ordförande Ungsvenskarna HallandSENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter