DEBATT 2022-09-05 KL. 11:00

Debatt: Stärk den svenska jakten

Debatt: Stärk den svenska jakten

TV-klipp och nyheter

De senaste åren har viltdjursbestånden ökat kraftigt. Riksdagen beslutade 2013 att vargbeståndet bör ligga mellan 170-270 individer. I dag ligger vi långt ifrån det målet, med närmare 400 individer. Ett för stort viltdjursbestånd skapar stora påfrestningar i relationen mellan djur och människa. Förutom en ökad risk för rivna betesdjur i vargtäta områden ökar även risken för viltolyckor och att markägare får sina grödor förstörda av vildsvin som söker efter föda.
Det är beklämmande att regeringen försummat jaktpolitiken under de senaste mandatperioderna. Vi i MUF, KDU och Ungsvenskarna vill därför se en förstärkning av den svenska jakten.

Jaktlagen är i ett stort behov av modernisering. Lagen är numera 35 år gammal och saknar inte bara en folklig förankring, den är heller inte anpassad efter nuvarande storlek på viltstammarna.

En bristande jaktlag skapar både säkerhetsmässiga och ekonomiska problem för människor i hela landet.
Man beräknar exempelvis att vildsvinen orsakar skador på upp emot 20 procent av Sveriges totala jordbruksareal. Incitamentet för jakt på vildsvin behöver därmed vara större.

Det bör vara möjligt för jägare att sälja viltsvinskött direkt till konsumenter, under förutsättning att ett trikinprov tas först. Denna process borde förenklas, exempelvis genom subventionerade trikinprov.

EU:s vapendirektiv anger en miniminivå av regelverk av lagliga och civila vapen som måste infinna sig i svensk lagstiftning. 2017 antogs en skärpning av vapendirektivet på EU-nivå. Tre år senare ville regeringen implementera även dessa skärpningar i svensk lag, detta trots att Sverige redan har bland de mest restriktiva vapenlagstiftningarna i Europa.

Häxjakten på jägare måste upphöra, och jägare måste få ett större lokalt inflytande över jakten. Lagar som stiftas på EU-nivå är inte alls anpassade efter svenska behov och förutsättningar.

EU ställer orimliga krav på svensk skyddsjakt av arter som ur ett europeiskt perspektiv anses vara hotade, men som dock inte är hotade i Sverige.
Svenska jägare har bland den högsta kunskapsnivån i världen och jaktetiken är hög. Det finns ingen anledning att överlåta makten från våra kunniga och laglydiga jägare till EU-byråkrater. För att uppnå detta bör vi implementera en nationell jakt- och viltvårdsmyndighet för att effektivisera och underlätta viltärenden.
Myndigheten ska ha i uppdrag att främja jakten för att gynna jobb och utveckling, särskilt på landsbygden. Man bör även utreda möjligheten att överlåta vapenlicensärenden från polisen till denna myndighet, i syfte att korta ner handläggningstiderna.

Alma Bernesson, ordförande MUF Kungsbacka
John Bladh, ordförande KDU Halland
Ludvig Andersson, ordförande Ungsvenskarna HallandTV-klipp och nyheter

Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta
NYHETER 2023-09-22 KL. 11:55
Premium

Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta

88-åringen nekas bostadsanpassning

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2023-09-22 KL. 21:59
En högkaratig målvaktsmatch
Premium | NYHETER 2023-09-22 KL. 19:46
Eksta får årets planetskötarpris

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Tusen invånares röster har avgjort vilka byggnader som får årets arkitekturpris från Bygg- och miljöförvaltningen. Vinnarna korades på Tullens innergård under strålande sol och högtidliga former under lördagen.