DEBATT 2023-06-10 KL. 13:00

Debatt: Skoric skorrar falskt i utspel

Debatt: Skoric skorrar falskt i utspel
Per Hoel är en av SD-politikerna som har synpunkter på Ermin Skoric (S).

TV-klipp och nyheter

På förekommen anledning och flera illasinnade skriverier i Norra Halland ser sig Sverigedemokraterna manade att framlägga nedanstående fakta.

Sverigedemokraterna har i Nämnden Vård & Omsorg skrivit tre initiativärenden sedan årsskiftet:

1. Utvärdering av den kylda maten till våra äldre.

2. Utbildning personal palliativ vård.

3. Tillsättande av kriskommission inom vård och omsorg.

Tyvärr har vi hittills inte haft framgång med varm mat till våra äldre. I denna fråga har vi omvärderat vårt tidigare ställningstagande.

I initiativärende palliativ vård hade vi framgång efter beredning och denna utbildning pågår nu. Detta trots att socialdemokraterna med Ermin Skoric i spetsen, som enda parti i nämnden 2023-04-20, yrkade på att frågan skulle anses besvarad. Det vill säga ej tas ställning till utan direkt förpassas till arkivet.

Tillsättande av en kriskommission, som SD lämnade som förslag på grund av nödrop från omsorgspersonal, anhöriga och återkommande allvarlig kritik från Inspektionen Vård och Omsorg (IVO), fick avslag i Nämnden Vård & Omsorg 2023-05-17. Som enda parti yrkade socialdemokraterna och Ermin Skoric att initiativärendet om kriskommission skulle anses besvarat. Det vill säga förpassas till och begravas i arkivet.

I korthet kan SD:s förslag om en kriskommission sammanfattas som framåtblickande fokus för att rädda äldreomsorgen i Kungsbacka där omsorgspersonalens villkor är en avgörande faktor. SD poängterar här fler kollegor, bättre arbetsvillkor, vettiga löner och rimliga arbetsscheman.

SD:s initiativärenden samt Nämnden Vård & Omsorgs beslut är offentlig handling i Kungsbacka och kan kostnadsfritt begäras ut av invånarna.

Att påstå att Ermin Skoric skorrar falskt i sina medieutspel är ingen överdrift utan snarare en underdrift. Detta är typiskt socialdemokraterna där man säger en sak i media, men agerar på ett annat sätt i Nämnden Vård & Omsorg. Hyckleriet är uppenbart och sorgligt att beskåda.

Det är varken korrekt eller etiskt att utnyttja våra äldre för att locka till sig väljare som socialdemokraterna gör. Vård och omsorg av de äldre är en viktig fråga som bör hanteras med respekt och omtanke. Socialdemokraterna bör fokusera på att utforma och genomföra politik som främjar välfärden och värdigheten för äldre, snarare än att utnyttja deras situation för politiskt syfte.

Vi Sverigedemokrater agerar på ett ansvarsfullt sätt och baserar alltid våra ställningstaganden med de äldres välbefinnande för ögonen. Där är välmående och kompetent vårdpersonal förutsättning för att möjliggöra just detta. Vi vill skapa och upprätthålla en högkvalitativ vård och omsorgsmiljö för de äldre som varit med att bygga upp vårt Sverige och dess välfärd.

Per Hoel, SD, ledamot Nämnden Vård & Omsorg

Linn Lygner, SD, ledamot Nämnden Vård & Omsorg

Tommy Bech, SD, ersättare Nämnden Vård & Omsorg
TV-klipp och nyheter

Förslaget – herrgård ska bli korttidsboende
VÅRD 2023-10-04 KL. 08:10
Premium

Förslaget – herrgård ska bli korttidsboende

Frågan är om detaljplanen tillåter ägarnas nya idé

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2023-10-04 KL. 12:45
Utdragen strid om återvinning i Särö
Premium | VÅRD 2023-10-04 KL. 11:00
Sprututbytet läggs ner i Kungsbacka

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Arvidssons i Fjärås firar 60 år

Arvidssons i Fjärås firar 60 år

Det började med ett egenbyggt växthus på 800 kvadratmeter. Nu handlar det om betydligt större ytor för Arvidssons i Fjärås där krukväxter drivs upp året runt. – Nej, jag har inte tröttnat på blommor, det är alltid lockande att plocka hem några. Azalea är en favorit, säger grundaren Arne Arvidsson.