DEBATT 2023-11-03 KL. 10:15

Debatt: Plötsligt händer det – förslag blir verklighet

Debatt: Plötsligt händer det – förslag blir verklighet

TV-klipp och nyheter

Vi Sverigedemokrater välkomnar förslaget att förbjuda mobiltelefoner och smartklockor under skoltid. Detta är ett beslut som vi har kämpat för under lång tid, och det är nu äntligen på väg att bli verklighet.

Ni har lyssnat på oss och vårt perspektiv och reagerat med att agera på ett sätt som vi vet kommer att gynna våra elever och deras studiero. Flera skolor har redan infört ett förbud, och resultaten har varit övervägande positiva.

Behöver elever ringa hem eller bli kontaktade så kan man ringa exempelvis via skolans expedition. Inget konstigt med det.

Att lägga ansvaret på eleverna själva att hantera mobiler har inte fungerat. I budgetförhandlingen i Nämnden För- och grundskola, reserverade sig Sverigedemokraterna till förmån för eget förslag.

De prioriterade fokusområden för 2024 är:

• Resursskola för elever med särskilda behov

• Policy för mobil och smart-klockor

• Balanserad digitalisering i utbildningen

• Minska dokumentationsbördan för lärare

• Bekämpa hedersförtryck i för och grundskola

Genom vårt senaste initiativärende i nämnden, om våld och hot i skolmiljön, ser vi fram emot en tydligare rapporteringsprocess som underlättar insynen för nämnden så att vi kan ta välgrundade beslut och skapa en tryggare arbetsmiljö för både skolpersonal och elever.

En ordentlig skola med ordning och reda, helt enkelt.

Susanne Andersson (SD), ledamot Nämnden För- och grundskola

Anna-Karin Granberg (SD), ledamot Nämnden För- och grundskolaTV-klipp och nyheter

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74
NYHETER 2023-12-06 KL. 11:45

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74

Halmstad bäst i Sverige

Beslutet om tre sjukhus spikas
NYHETER 2023-12-05 KL. 20:00
Premium

Beslutet om tre sjukhus spikas

Klagomål på Vardaga diariefördes inte
POLITIK 2023-12-05 KL. 07:00
Premium

Klagomål på Vardaga diariefördes inte

Kommunens nya riktlinjer bröt mot lagen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | TRAFIK 2023-12-06 KL. 16:00
Äldre kvinna kritisk mot p-appar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Utemiljöerna i Kungsbackas förskolor ska utvecklas. Enligt Anna Alexandersson, som leder projektet, ska barnens utemiljöer stimulera till rörelse, lärande, kreativitet och lekglädje. Hon menar att behovet av att jobba med detta i kommunen är stort. – Det här är så viktigt, säger hon.