DEBATT 2022-12-25 KL. 13:00

Debatt: ny vindkraft ger en miljard i lägre kostnad

Debatt: ny vindkraft ger en miljard i lägre kostnad

TV-klipp och nyheter

Den nya vindkraft som byggs i Sverige fram till 2025 reducerar elpriset i Halland med minst 27,5 öre per kWh, enligt en ny analys av teknikkonsulten Sweco. Det motsvarar 1,1 miljarder kronor i lägre elkostnad om året för hushåll, företag och andra elanvändare i Halland. De kommuner som ger klartecken till nya vindkraftsprojekt bidrar till att pressa elpriset ytterligare.

Det har aldrig funnits så många goda skäl att bygga ut elproduktionen. Ny fossilfri elproduktion med låg produktionskostnad pressar elpriserna, minskar klimatutsläppen, bidrar till industrins konkurrenskraft, minskar Europas energiberoende av Ryssland och försvårar för Ryssland att finansiera sitt krig mot Ukraina.

Regeringen planerar för en minst fördubblad elanvändning och alla verkar överens om att det krävs en omfattande utbyggnad av elproduktionen. Ändå fortsätter debatten där olika energislag ställs mot varandra. Detta hotar den nödvändiga elektrifieringen och är helt onödigt. Vi behöver bygga mer av alla fossilfria kraftslag, som inom ramen för ett teknikneutralt elsystem kan leverera el till konkurrenskraftiga priser.

På kort sikt kommer vindkraften nästan att fördubblas i Sverige, från 27 terawattimmar (TWh) år 2021 till 52 TWh år 2025. Det pressar elpriset i Halland med minst 27,5 öre/kWh om året under perioden 2022 till 2025, enligt en analys som Sweco gjort på uppdrag av Svensk Vindenergi. Det motsvarar 5 500 kronor om året för en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh. Och det sänker den samlade elkostnaden i Halland med cirka 1,1 miljarder kronor.

Politikerna i Halland vet vad som står på spel, 61 procent av ledamöterna i fullmäktige i Hallands kommuner är positiva till ny vindkraft i den egna kommunen, medan bara 24 procent är negativa, enligt Demoskops stora politikerpanel. Men trots att politikerna generellt sett är positiva, fortsätter de stoppa vindkraftsprojekt från att gå till länsstyrelsen för miljöprövning – där vindkraftens eventuella påverkan på djur, natur och människor skulle ha utretts.

För att få tillräckligt mycket billig el, så snabbt som den behövs, måste det beviljas fler tillstånd för vindkraft. Det gäller både vindkraft på land och i havet. Den vindkraft som stoppas idag är elproduktion som skulle kunna vara på plats inom 4–5 år.

Även i norra Sverige, som förser resten av landet med el, stoppar kommunerna många projekt från att gå till miljöprövning. Det gör det än viktigare för kommunpolitikerna i Halland att uppmuntra, och inte stoppa, vindkraftsutbyggnaden.

Daniel Badman, vd branschorganisationen Svensk Vindenergi

Glenn gillar när det inte blir som han tänkt sig
KULTUR & NÖJE 2024-02-28 KL. 17:00
Premium

Glenn gillar när det inte blir som han tänkt sig

Här ser du Kungsbackakonstnärens verk

TV-klipp och nyheter

Nya regler ska styra politikers besök på skolor
NYHETER 2024-02-28 KL. 16:00
Premium

Nya regler ska styra politikers besök på skolor

Fler tillfällen ges för partier i Kungsbacka

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Antalet personer som vänder sig till Brottsofferjouren i Kungsbacka har ökat med över 50 procent. Det är främst via polisen som kontakten förmedlas. Enligt Ulla Johansson, ordförande i Brottsofferjouren Kungsbacka, och Kungsbackas kommunpolis Jenny Sjöström är det viktigt att utsatta erbjuds stöd. – Det minimerar risken för att man utsätts igen, säger Ulla Johansson.