DEBATT 2023-05-30 KL. 15:00

Debatt: Lantbruk viktigt för biologisk mångfald

Debatt: Lantbruk viktigt för biologisk mångfald
Lantbruk lyfts fram som viktigt för biologisk mångfald. Foto: Pixabay.

TV-klipp och nyheter

Variation av arter i landskapet kallas biologisk mångfald och är en förutsättning för flera ekosystemtjänster såsom produktion av mat, ren luft, kolinlagring och pollinering.

Lantbrukare jobbar varje dag med biologisk mångfald, mycket får vi på köpet, exempelvis när djuren betar. För djuren är viktiga för den biologiska mångfalden. Vi behöver dem för att upprätthålla vårt ekosystem och de bidrar också till att insekter och ibland skadedjur överlever, det sistnämnda är ju inte alltid så roligt och det kan kräva merarbete, men likväl är de en viktig del i ekosystemet.

Var åttonde timma lägger en lantbrukare av att vara lantbrukare. Detta är något som inte bara påverkar livsmedelsproduktionen i Sverige utan också den biologiska mångfalden. Lantbrukarna är avgörande för att vi ska ha en rik biologisk mångfald. Som konsument kan du också bidra genom att exempelvis välja växter till din trädgård som gynnar den biologiska mångfalden och pollinatörer eller varför inte anlägga en trädgårdsdamm. Alla åtgärder är viktiga men för att få verklig skillnad så krävs det lantbrukare.

Vi bönder genomför varje år flera olika åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden, stora som små. Det kan handla om att anlägga lärkrutor (En lärkruta är en osådd yta på åkern där lärkor kan landa och hitta mat). Sätta lähäckar, anlägga en våtmark eller göra en sandbädd så att de solitära bina kan hitta bra boplatser. Det kan också handla om att så blommande kantzoner, eller ställa ut en halmbal för att ge humlor en boplats.

För att lantbrukarna ska kunna göra dessa insatser så krävs både inkomst och lönsamhet och det är här du som konsument kommer in i bilden. Genom att köpa svenska produkter så kommer du att gynna den biologiska mångfalden. Vi är många som gör insatser för den biologiska mångfalden, ett bra steg på vägen är att fylla din tallrik med mat producerad i Sverige.

LRF:s kommungrupp i Kungsbacka Bonny Wernersson
TV-klipp och nyheter

Sprututbytet läggs ner i Kungsbacka
VÅRD 2023-10-04 KL. 11:00
Premium

Sprututbytet läggs ner i Kungsbacka

Förslaget – herrgård ska bli korttidsboende
VÅRD 2023-10-04 KL. 08:10
Premium

Förslaget – herrgård ska bli korttidsboende

Frågan är om detaljplanen tillåter ägarnas nya idé

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | VÅRD 2023-10-04 KL. 11:00
Sprututbytet läggs ner i Kungsbacka

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Arvidssons i Fjärås firar 60 år

Arvidssons i Fjärås firar 60 år

Det började med ett egenbyggt växthus på 800 kvadratmeter. Nu handlar det om betydligt större ytor för Arvidssons i Fjärås där krukväxter drivs upp året runt. – Nej, jag har inte tröttnat på blommor, det är alltid lockande att plocka hem några. Azalea är en favorit, säger grundaren Arne Arvidsson.