DEBATT 2022-09-22 KL. 11:00

Debatt: Kunskap kan minska antalet bränder

I snitt inträffar tio bränder om dagen i olika verksamheter i Sverige, totalt 3 593 under 2021. 144 av dessa bränder var i Halland. Bränder kan bli ekonomiskt förödande och få långtgående konsekvenser.

Debatt: Kunskap kan minska antalet bränder
Det inträffar tio bränder om dagen, i snitt, enligt debattörerna. Foto: Pixabay

Förutom direkta kostnader i form av produktionsavbrott finns risk för långsiktiga effekter som förlorade marknadsandelar, ett sargat varumärke samt påverkan på människor och miljö.
Utredningar av bränder visar i princip alltid att en brand beror på en kedja av händelser, ofta med avvikelser från säkerhetsregler – som var för sig inte är kritiska, men då de länkas samman slutar med en brand. Att skapa en förståelse för verksamhetens brandrisker gör det lättare att motivera medarbetare att följa och prioritera regler och rutiner.

Genom ett förebyggande arbete och att konsekvent se över sitt systematiska brandskyddsarbete skapar man bra förutsättningar för en robust verksamhet. Man bör också kontinuerligt öva för krissituationer och på så sätt vara förberedd om det blir brand.

Det finns lagstiftning för hur ett företag ska bygga upp sin brandsäkerhet, men att bara följa minimikraven i lagstiftning räcker inte för att skapa ett robust brandskydd.
För att långsiktigt undvika avbrott i verksamheten finns ofta ett behov av högre ambitionsnivå och en mer regelbunden överblick på brandsäkerheten – samt proaktiva och medvetna åtgärder från en engagerad företagsledning.
Nyligen pågick Brandskydds-veckan, som är ett initiativ av Brandskyddsföreningen, med målet att öka kunskapen om hur bränder kan förebyggas i företag och organisationer. Därför har vi tagit fram åtta grundbultar för brandsäkerhet för att hjälpa företagsledningar att minimera risk och skada när branden väl slår till.

1. Var en engagerad och medveten företagsledning
2. Utgå från verksamhetens risker
3. Utse en brandskyddsansvarig
4. Arbeta med regler och rutiner för riskhantering
5. Informera och utbilda personalen
6. Gör systematiska kontroller av brandskyddet
7. Planera för det oplanerade - hur hanterar ni en kris?
8. Ha ett bra nätverk och god dialog med relevanta parter

Mats Björs, generalsekreterare Brandskyddsföreningen
Börje Knutsson, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Halland
SENASTE TV-NYHETERNA

Borgmästare från Sydafrika på besök i Kungsbacka
NYHETER 2023-06-01 KL. 16:00

Borgmästare från Sydafrika på besök i Kungsbacka

Debatt: Vi är öppna för andra möjligheter
DEBATT 2023-06-01 KL. 14:15

Debatt: Vi är öppna för andra möjligheter

Så blir vädret under studentdagarna
NYHETER 2023-06-01 KL. 11:44

Så blir vädret under studentdagarna

Emil är ett steg närmare OS-drömmen
SPORT 2023-06-01 KL. 09:30
Premium

Emil är ett steg närmare OS-drömmen

Åklagaren –
NYHETER 2023-06-01 KL. 07:05
Premium

Åklagaren – "brott bland unga inte ovanligt"

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | FOTBOLL 2023-06-01 KL. 22:43
Efter tunga perioden klev Jonsson fram
Premium | FOTBOLL 2023-06-01 KL. 22:02
Lerkils stod för en överkörning
Premium | FOTBOLL 2023-06-01 KL. 21:36
Här avgör skyttedrottningen derbyt

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Dyrare pendla till övriga Halland

Dyrare pendla till övriga Halland

Från i april gjorde Hallandstrafiken om zonsystemet kraftigt. Det innebar en förenkling och billigare resor för många hallänningar. Men för kungsbackabor som pendlar söderut kan det bli tusentals kronor dyrare varje år.