DEBATT 2022-09-22 KL. 11:00

Debatt: Kunskap kan minska antalet bränder

I snitt inträffar tio bränder om dagen i olika verksamheter i Sverige, totalt 3 593 under 2021. 144 av dessa bränder var i Halland. Bränder kan bli ekonomiskt förödande och få långtgående konsekvenser.

Debatt: Kunskap kan minska antalet bränder
Det inträffar tio bränder om dagen, i snitt, enligt debattörerna. Foto: Pixabay

Förutom direkta kostnader i form av produktionsavbrott finns risk för långsiktiga effekter som förlorade marknadsandelar, ett sargat varumärke samt påverkan på människor och miljö.
Utredningar av bränder visar i princip alltid att en brand beror på en kedja av händelser, ofta med avvikelser från säkerhetsregler – som var för sig inte är kritiska, men då de länkas samman slutar med en brand. Att skapa en förståelse för verksamhetens brandrisker gör det lättare att motivera medarbetare att följa och prioritera regler och rutiner.

Genom ett förebyggande arbete och att konsekvent se över sitt systematiska brandskyddsarbete skapar man bra förutsättningar för en robust verksamhet. Man bör också kontinuerligt öva för krissituationer och på så sätt vara förberedd om det blir brand.

Det finns lagstiftning för hur ett företag ska bygga upp sin brandsäkerhet, men att bara följa minimikraven i lagstiftning räcker inte för att skapa ett robust brandskydd.
För att långsiktigt undvika avbrott i verksamheten finns ofta ett behov av högre ambitionsnivå och en mer regelbunden överblick på brandsäkerheten – samt proaktiva och medvetna åtgärder från en engagerad företagsledning.
Nyligen pågick Brandskydds-veckan, som är ett initiativ av Brandskyddsföreningen, med målet att öka kunskapen om hur bränder kan förebyggas i företag och organisationer. Därför har vi tagit fram åtta grundbultar för brandsäkerhet för att hjälpa företagsledningar att minimera risk och skada när branden väl slår till.

1. Var en engagerad och medveten företagsledning
2. Utgå från verksamhetens risker
3. Utse en brandskyddsansvarig
4. Arbeta med regler och rutiner för riskhantering
5. Informera och utbilda personalen
6. Gör systematiska kontroller av brandskyddet
7. Planera för det oplanerade - hur hanterar ni en kris?
8. Ha ett bra nätverk och god dialog med relevanta parter

Mats Björs, generalsekreterare Brandskyddsföreningen
Börje Knutsson, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Halland
SENASTE TV-NYHETERNA

”Konst hör hemma i det öppna rummet”
FAMILJ 2022-09-28 KL. 11:00

”Konst hör hemma i det öppna rummet”

Föreningen som vill nå ut med konst och stötta konstnärer

Kungsbacka tappar i ny företagsranking
NYHETER 2022-09-28 KL. 09:17

Kungsbacka tappar i ny företagsranking

Släng-Inge och Inga Svinn på besök
NYHETER 2022-09-28 KL. 08:00

Släng-Inge och Inga Svinn på besök

Detta ska du tänka på med eldstäder
NYHETER 2022-09-28 KL. 07:00

Detta ska du tänka på med eldstäder

Räddningstjänsten utökar satsning på kontroller

Talangens lugnande besked efter den otäcka smällen
HANDBOLL 2022-09-27 KL. 21:57

Talangens lugnande besked efter den otäcka smällen

Minnen väcks till liv inför gymnasiets jubileum
NYHETER 2022-09-27 KL. 20:30

Minnen väcks till liv inför gymnasiets jubileum

Klart med fyra nya år för Alliansen
POLITIK 2022-09-27 KL. 15:49

Klart med fyra nya år för Alliansen

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Fler nyheter