DEBATT 2022-09-06 KL. 15:00

Debatt: Kärnkraften är vår tids största misstag – satsa på solkraft

Debatt: Kärnkraften är vår tids största misstag – satsa på solkraft

En högljudd skara har den senaste tiden talat sig varm för ökad kärnkraft i Sverige. Man vill massproducera små modulära kärnkraftverk som kan placeras överallt. Vi förstår inte varför.

Kärnkraftverken producerar en stor mängd radioaktivt avfall. Denna radioaktivitet är så farlig, att avfallet måste hållas borta från oss människor i minst 100 000 år.
Kärnkraftverken är inte väderoberoende. De kan tvingas stänga ner på grund av för varmt kylvatten. Det händer i Frankrike denna sommar och kommer att bli allt vanligare i klimatkrisens spår.

Kärnkraften kan inte rädda klimatet. Växthusgaser släpps ut i hela kärnbränslekedjan. När man borrar efter uran, bryter malmen, utvinner och anrikar uranet och tillverkar bränslet och vid transporter, byggnation, underhåll, avfallshantering, rivning och marksanering.

Kärnkraftverken är inte bra i krig. Att beskjuta ett kärnkraftverk kan vara riskabelt. Det uppstår betydande risker om driften inte upprätthålls och kylningen inte fungerar. Detta är aktuellt just nu i Ukraina och vi vet inte hur det ska sluta.

Kärnkraftverk och terrorister är ingen bra kombination. Drönare har ju redan uppmärksammats.
Framtiden är förnybar. Studier visar att havsbaserad vindkraft till 2050 skulle kunna leverera elektricitet motsvarande hela Sveriges nuvarande elförbrukning. Vi ser redan idag en starkt ökande trend för sol och vindkraft i både små- och storskaliga projekt.

Miljöpartiet vill ge hushåll, företag och industrier billig el i närtid. Vi vill bygga ut vindkraften till havs och storsatsa på solceller och solvärme, i stället för att utsätta våra barn, barnbarn och deras barn för risker och miljöbelastningar i hundratusentals år.

Elisabeth Sahlsten (MP), ledamot i nämnden för miljö- och hälsoskydd, kandidat kommunfullmäktige Kungsbacka
Jan Riise (MP), toppkandidat riksdagen för MP Halland, kandidat kommunfullmäktige Kungsbacka
Miljöpartiet de grönaSENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter