DEBATT 2023-01-09 KL. 10:30

Debatt: Gör om och gör rätt

Debatt: Gör om och gör rätt
Debattören räknar bland annat upp den kalla maten och Signeshus som exempel. Arkivfoton: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

Det ligger ett aktivitetskrav på dig som ledamot i en nämnd. Du skall sätta dig in i uppdraget, i verksamheten och förutsättningarna i de ärenden som nämnden hanterar. Delta i nämndens arbete, förbereda dig och delta i beslutsfattandet. Om du tycker att det inte finns tillräckliga underlag för att ta ställning och fatta beslut ska du kräva bättre beredning, yrka på återremiss och begära ett extra sammanträde. Du skall ställa krav på information och återrapportering från verksamheten.

Citat:
*Besluta om i vilken form en verksamhet ska bedrivas ex. initiativ till upphandling.
*Lägga fast kvalitetskrav som kan styra såväl egen som upphandlad verksamhet.
*Ha kontakter med medborgare och brukare (som bör kallas kunder) för att fånga åsikter och upplevelser, men även med ledningsansvariga utförare och branschorganisationer.
*Bedöma risker och lägga fast inriktning på uppföljning och kontroll, intern kontrollplan. *ställa krav på rapportering av resultat och effekter - innehåll och form.
*Analysera uppfattningar och resultat/ effekter, besluta om eventuella åtgärder och förändringar till ex. att inte förlänga avtal.
*Utvärdera, analysera, omprioritera och revidera.
Slut citat

I nämnden för Vård och Omsorg i Kungsbacka har det de senaste åren tagits beslut som upprört, förvånat och förargat många kommuninvånare. Nu senast den kylda maten till hemtjänsttagare men även upphandlingen av köket på Kolla och hanteringen av Vardaga-skandalen. Det plötsliga beskedet att alla som bor i lägenhet på Signeshus skall tvångsförflyttas till en ”cell” utan balkong eller uteplats till Björkris kom som en blixt från klar himmel. Hur kunde allt detta hända utan att boende och andra kommuninvånare fick komma till tals? Har ni fångat kommuninvånarnas åsikter och gjort tillräcklig uppföljning och kontroll? Vem arbetar nämnden för?

Det är ett stort ansvar att sitta i en nämnd. Min övertygelse är att om alla nämnddeltagare fick tillräcklig tid, kunskap och information så skulle omsorgen vara underbar för våra äldre.

Alla med ett gott hjärta kan ta ett felaktigt beslut men nu vädjar jag till nämnden svälj stoltheten, be om ursäkt och gör om och gör rätt.

Ledsen kommuninvånare och anhörig

Nya regler ska styra politikers besök på skolor
NYHETER 2024-02-28 KL. 16:00
Premium

Nya regler ska styra politikers besök på skolor

Fler tillfällen ges för partier i Kungsbacka

TV-klipp och nyheter

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Stor ökning – allt fler brottsoffer söker hjälp

Antalet personer som vänder sig till Brottsofferjouren i Kungsbacka har ökat med över 50 procent. Det är främst via polisen som kontakten förmedlas. Enligt Ulla Johansson, ordförande i Brottsofferjouren Kungsbacka, och Kungsbackas kommunpolis Jenny Sjöström är det viktigt att utsatta erbjuds stöd. – Det minimerar risken för att man utsätts igen, säger Ulla Johansson.