Angående artikeln ”Ovisshet och sorg efter översvämningarna”, Norra Hallands papperstidning 20/8.

 

Återigen drabbas fastigheter i centrala Åsa av översvämning. Helt klart är det att det var ett “hundraårsregn” men det som står i NH: “Våra system fungerar perfekt men när det kommer så här extremt mycket regn klarar systemet inte det”, uttalande av enhetschefen med ansvar vasystem, stämmer ej med historien.

 

I översiktsplan över Åsa 2013 redovisas dagvattenproblemen. Länsstyrelsen påtalar problem i remiss “kommunal huvudmannaskap” för dagvattensystemet, (som projekterades och byggdes ut av dåvarande Löftadalens kommun 1965.)

 

Fastighetsägare har drabbas tre till fyra gånger sedan 2005. Även spillvatten har trängt in på Carl Bondes väg.

 

Konsulterna på Ramböll har gjort utredning 2015 och även senare WSP. Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat “delat huvudmannaskap”.

 

Således vill man att kommande exploatörer skall betala till exempel utjämningsmagasin med mera. Man kan även ifrågasätta tillsynen av systemet.

 

Göran Bonander