Sjukskrivningarna ökar igen bland de anställda inom Vård och omsorg. Detta är ju ingen nyhet för oss Socialdemokrater som har kontakt med våra anställda och fackliga företrädare i kommun och region.

De anställda får alltid ta stötarna när det ska omorganiseras eller effektiviseras. Därför förslog vi Socialdemokrater att initiera ett ärende/direktiv i nämnden för Vård och omsorg.

Förslaget löd: Vilka arbetsmiljöåtgärder planeras för anställd personal under 2019? Redovisning i nämnden första kvartalet 2020.

Vad blev svaret? Avslag! Skälet var att förvaltningen inte skulle klara av fler uppgifter! Är det inte deras arbete att se till att vi politiker får underlag för beslut?

Hur kommer det sig att Vård och omsorg inte betraktas som nödvändiga för att samhället ska fungera?

Arbetsmiljön är viktigast. Detta borde vara en fråga som skulle vara etta på listan över löftena som de olika partierna lovat eller är det endast Socialdemokrater som kommer ihåg detta?

Just nu är den viktigaste frågan för personalen arbetsmiljön och att i detta läge avslå vår begäran är skrämmande.

Under mina år i politiken har jag aldrig upplevt att politikerna i ledningen varit så främmande inför de problem som finns inom nämnden för Vård och omsorg.

Men tro inte att jag/vi ger oss. Våra gamla behöver oss nu och i framtiden och vi ska visa att vi menar allvar!

Maj-Britt Rane Andersson(S) 2:e vice ordförande nämnden för Vård och omsorg Christian Skogholm, ledamot Susann Tolinsson, ersättare