Domstolen leker med liv – styrt av okunskap.

Har bott i Onsala i 20 år och under tiden har det diskuterats om den nya vägen. Trafiken har exploderat under mina år och det börjar bli trångt och farligt.

Omkörningar är riskfyllda. Morgon och kväll är trafiken stressad. Många ska till och från Göteborg för att arbeta. Nu har det beslutats att den inte ska byggas och beslutet kommer från domstolen.

Jag är fågelskådare (ornitolog), ringmärkare och naturskribent och är kunnig i ämnet hackspettar. Vill betona för de som nekade till den nya vägen att fåglar har vingar. Om en fågel blir störd så drar den vidare och det borde de som beslutar känna till.

Om det byggs en ny väg, förstår vi alla att naturens rubbas. Träd fälls och dynamiten smäller.

Vad gör fåglarna då? De använder sina vingar och jagar nya orörda områden.

På 50-talet i Stockholm påbörjades byggnation på fågelmarker med etablerade häckande fåglar och andra arter, för att ge plats till förorterna, där det i dag finns ett rikt fågelliv.

Spillkråkan och mindre hackspett kommer att flytta till nya marker i vår närhet.

Mitt råd är: Eftersom Onsalavägen är mycket hårt trafikerad och en fara när så många bilar, skolbussar och övrig trafik trängs längst vägarna dagligen, är det viktigt att skydda människoliv i första hand.

Bygg vägen och bry er inte om hackspettarna för de har hela riket Sverige att häcka på.

Det måste finnas en annan orsak… Domstolens beslut är ett ytterst okunnigt beslut!

Ornitologen Peter Wiking