TRAFIK 2023-01-20 KL. 08:29

Villaägare oroliga för fyra spår

Av Kristian Alm

En helt ny station och fyra spår mellan centrum och Hede är ett förslag för att klara den växande pendlingen. Men det innebär att 40 bostäder kan behöva rivas. Nu protesterar än en gång Föreningen Östra Villastaden.

Villaägare oroliga för fyra spår
Samhällsbyggnadschef Lovisa Eld.

TV-klipp och nyheter

Redan idag ligger trafiken på Västkustbanan mellan Kungsbacka och Göteborg nära vad som får plats på spåren. De olika tågtyperna skapar svalleffekter efter en försening, när de långsammare pendeltågen blockerar snabbare regiontåg.

Inget östligt spår
Trafikverket har utrett olika alternativ för nya spår och station i Kungsbacka, och ett par uppmärksammade alternativ avfärdas grundligt. Ett nytt östligt spår skulle bara avlasta obetydligt, skapa ytterligare en barriär i landskapet och splittra resandet mellan två stationer.
En nedgrävd station är ett förslag som lockat Kungsbackakommun, för att bli av med "såret" tvärs igenom centrum. Men det skulle kosta fyra miljarder extra att få ner en stabil station i Kungsbackaleran.
Det mest realistiska alternativt är en ombyggd station i nuvarande läge där två pendeltågsspår placeras i mitten, och två passerande fjärrtågsspår på sidorna.
Även en diskussion om en flytt av stationen till Inlag har förts. Då skulle resenärer komma nära Aranäsgymnasiet, teatern, badhus och den blivande arenan. Dessutom växer det fram hundratals bostäder i området de närmaste decennierna.
Fast då blir fyrspåret genom centrum längre och polishuset skulle behöva rivas.

Husrivning oroar
Men det som oroar mest är tanken på fyra spår hela vägen till Hede. Då kommer runt 40 villor norr om stationen att behöva lösas in och rivas.
Det är ingen rolig framtidsvision för husägarna, speciellt som Trafikverket och regeringen inte kommer till skott utan beslutet ständigt skjuts framåt i den nationella planen.
Nu har villaägarna genom Föreningen Östra villastaden än en gång gjort ett försök att påverka genom att träffa den nya samhällsbyggnadschefen Lovisa Eld.
I ett brev efter mötet understryker föreningen sin oro och menar att de inte tas på allvar.
"Våra synpunkter saknas helt i det dokument som utgjorde underlaget för Kommunfullmäktiges antagande av nämnda ÖP. Ingen kan förklara varför det är så" skriver man till Lovisa Eld, och fortsätter:
"Vi inser alla att det är önskvärt att föra över mer trafik, såväl pendel/fjärr som gods, till järnvägen. (...) MEN, att den föreslagna spårdragningen, med två ytterligare spår i Kungsbackas centrala delar, skulle vara både den enda och den bästa lösningen, har vi väldigt svårt att förstå. Det borde finnas alternativ. Det är knappt fyra år tills Trafikverket gör en ny 12-års-plan. Nu finns chansen att utmana förslaget. Nu kan Kommunen ta initiativet".
Några löften får man dock inte från samhällsbyggnadschefen.
"Det är värdefullt för oss att fånga upp era inspel och synpunkter.
Vi kommer att fortsätta att arbeta vidare med planering för Kungsbacka och Kungsbacka stads utveckling och ser fram emot att träffa er igen" skriver Lovisa Eld artigt i sitt svar.TV-klipp och nyheter

Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta
NYHETER 2023-09-22 KL. 11:55
Premium

Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta

88-åringen nekas bostadsanpassning

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2023-09-22 KL. 21:59
En högkaratig målvaktsmatch
Premium | NYHETER 2023-09-22 KL. 19:46
Eksta får årets planetskötarpris

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Tusen invånares röster har avgjort vilka byggnader som får årets arkitekturpris från Bygg- och miljöförvaltningen. Vinnarna korades på Tullens innergård under strålande sol och högtidliga former under lördagen.