TRAFIK 2022-04-26 KL. 18:00

Ja till dyr och kritiserad rondell

Av Kristian Alm

Det blir sämre trafikföring, försvårar för järnvägsutbyggnad och kostar 48 miljoner i slopade bostäder. Trots det kräver kommunledningen en rondell i nya bostadsområdet Sydöstra centrum.

Ja till dyr och kritiserad rondell
Krångligt? Idag måste man köra igenom två korsningar för att komma från Hantverksgatan och in på Lantmannagatan. Foto: Kristian Alm

TV-klipp och nyheter

Mellan Varbergsvägen, järnvägen och Hantverksgatan ligger det idag bara företag. Men om några år ska det förvandlas till ett attraktivt bostadsområde med runt 900 lägenheter. Det är det i särklass största förtätningsprojektet hittills i centrum, betydligt större än Valand. Det ska dessutom på sikt fortsätta på andra sidan Varbergsvägen där bland annat brandstationen i dag ligger.
Det har gjorts otaliga utredningar om hur stråken ska gå på bästa sätt, och hur man ska skapa en hållbar stadsdel med en lämplig mix av bostäder, grönområden och mötesplatser.
Nyligen var förslaget till detaljplan uppe i byggnadsnämnden, där man uttryckte sitt gillande. Utom med en sak. Ska verkligen trafikföringen se ut som den gör där Lantmannagatan mynnar i Hantverksgatan? Alltså hörnan där Mekonomen ligger.
Borde man inte bygga bort "knixen" så att man kan fortsätta rakt fram på Hantverksgatan mot Stora Coop? Lämpligen med en rondell.
Tjänstemännen fick alltså i uppdrag att titta på det alternativet en gång till, och sen låta kommunstyrelsen avgöra.

Sågat förslag
Slutsatsen blev minst sagt negativ. Rondellförslaget innebär:
1) En hel tomt med lägenheter försvinner för att rondellen ska få plats. Det innebär 48 miljoner back för kommunen i intäkter.
2) En rondell som inte behövs måste byggas för 12 miljoner kronor.
3) En möjlig framtida utbyggnad av järnvägen till fyra spår försvåras.
4) Risken ökar att bilister väljer denna vägen i stället för genomfartsleden Varbergsvägen.
5) Vägen måste svänga så kraftigt att lastbilar inte kan mötas.
6) Grönytan i närheten minskar.
Efter den förödande kritiken med ett underskott på sammanlagt 60 miljoner var det väl självklart vad kommunledningen skulle säga.
Inte alls.
När kommunstyrelsens arbetsutskott, där de fyra kommunalråden sitter, behandlade frågan struntade man enhälligt i invändningarna och beslöt att i första hand välja rondellalternativet. (Kungsbacka-Posten var först att berätta det).

Bättre cirkulation
Liberala kommunalrådet Monica Neptun, politiskt ansvarig för Teknikförvaltningen, där tjänstemännen sågat rondellförslaget, ger det här svaret:
– Det är så här vi vill ha det, trafiken flyter bättre i en rondell.
Din egen Teknikförvaltning håller inte med?
– Det gör de inte alltid. Det är samma sak med rondellen vid stationen. Jag tycker den är hopplöst tråkig. Visst, där händer inte mycket olyckor, men varje gång jag kör där är det otroligt jobbigt.
Har den upplevelsen färgat ert beslut?
– Vi tycker att vi får en bättre cirkulation med en rondell.
Så ni vet bättre än era experter?
– Nej, vi vet inte bättre, det är naturligtvis viktigt att använda deras kunskaper.
Men inte i det här fallet?
– Nej, i det här fallet får känslan gå före.
Det är värt 60 miljoner?
– Jag ser längre fram i tiden och vill ha en trafikplanering som vi Liberaler tror gynnar trafikflödet på lång sikt.
Nu ska förslaget behandlas i hela kommunstyrelsen, för att därefter via byggnadsnämnden skickas ut på samråd. Räkna med kritik från andra myndigheter och remissinstanser om rondellalternativet står kvar.


Rondellförslaget innebär att Lantmannagatan dras om i en liten sväng så att den kan kopplas ihop södergående Hantverksgatan med en rondell.TV-klipp och nyheter

Klik venligst
Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta
NYHETER 2023-09-22 KL. 11:55
Premium

Tore fortsatt fast i hemmet – kan tvingas flytta

88-åringen nekas bostadsanpassning

Stort projekt vid skola – utomjording tar plats
KULTUR & NÖJE 2023-09-21 KL. 12:20
Premium

Stort projekt vid skola – utomjording tar plats

Märklig skulptur reser sig vid Varlaskolan

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2023-09-22 KL. 21:59
En högkaratig målvaktsmatch
Premium | NYHETER 2023-09-22 KL. 19:46
Eksta får årets planetskötarpris

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Här är årets vinnare av arkitekturpriset

Tusen invånares röster har avgjort vilka byggnader som får årets arkitekturpris från Bygg- och miljöförvaltningen. Vinnarna korades på Tullens innergård under strålande sol och högtidliga former under lördagen.