Det har gjorts en IVO-anmälan om att det fanns allvarliga patientsäkerhetsrisker på grund av problem med kommunens journalsystem Combine. Enligt förvaltningen tog det för lång tid innan systemfelet rättades till.            För cirka ett år sedan gick förvaltningarna för vård och omsorg över till Combine – ett IT-system som sedan dess har krånglat en del. Ett systemfel som innebar att informationsöverföringen av journaluppgifter inte fungerade som det skulle har nu IVO-anmälts av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Felet kunde medföra allvarliga vårdskador, enligt anmälan. Ingen vårdtagare har drabbats men det fanns risk för att någon exempelvis kunde få dubbla doser av mediciner. Det tog en och en halv veckan innan felet var åtgärdat, vilket man från förvaltningens sida tyckte var för lång tid.


– I vår typ av verksamhet är även några dagar en allvarlig risk eftersom det kunde ha varit väldigt viktig information som inte överfördes. Men vi såg omedelbart till att täppa till patientsäkerhetsriskerna genom manuella rutiner där vi skötte informationsöverföringen via telefon, säger Maria Mangfors Hallberg, ansvarig för verksamhetsutvecklingen.Det har skett flera liknande systemfel med Combine sedan det infördes och enligt Maria Mangfors Hallberg fungerar det fortfarande inte helt som det ska.


– Det fungerar bättre och bättre men det fungerar ännu inte i ett önskat läge, vilket är bekymmersamt. Vi har ett fortsatt utvecklingsarbete både när det gäller det rent tekniska i systemet och personalens kompetens om system. Vi arbetar med att lösa det med leverantören och även internt med information och utbildningar, säger hon.

Läs mer: 1,5 miljoner för IT-krångel


Läs mer: IT-kollaps på kommunen