Under nästa år öppnar det efterlängtade badhuset i Kungsbacka. Det blir en fantastisk anläggning som har möjligheter att gynna folkhälsan för alla de som vill röra sig med olika ambitioner.

 

Vattenträning har unika förutsättningar som välkomnar unga, gamla, vältränade med höga ambitioner, de som behöver rehab och de som helt enkelt vill ha en kul form av rörelse. I dag tar Kommunfullmäktige beslut om vilka avgifter som får tas ut i det nya badhuset. Alla begriper att i en ny anläggning som denna kommer man ta ut högre avgifter än tidigare och det är helt acceptabelt.

 

Det som inte är rimligt är nivån av höjningarna som ligger som förlag på bordet idag. Det blir ingen sänkt avgift för pensionärer, barn måste betala avgift redan från 2 års ålder och du räknas som vuxen när du är 12 år gammal. Detta motverkar friskvård för äldre och tidig vattenvana för barn, så vi säkrar en nollvision gällande drunkning för barn. Förutom detta så får de barn och unga som i dag simmar i föreningslivet en höjning av sina årskort till mer än dubbla priset, från 600 kronor till 1 400 kronor. Vi i (S) kommer idag att rösta mot detta förslag och istället lägga fram ett eget där vi värnar barns, pensionärers och föreningslivets möjligheter i Kungsbacka. Möjlighet till en god folkhälsa för alla borde vara självklart i vår rika kommun.

 

Magdalena Sundsqvist (S)