I framtidens sjukvård tar digitaliseringen stor plats. I vissa fall är ett fysiskt besök hos sjukvården nödvändigt men många frågor kan lösas genom ett distansbesök, där kommunikationen sker med sjukvården genom mobil, läsplatta eller dator.

Ett fenomen som dykt upp de senaste åren är nätläkare. Nätläkarföretagen har hittat ett kryphål i lagstiftningen och debiterar den region, och i förlängningen den vårdcentral, där man bor och är listad.

Skattepengar som är avsedda för att ge vård på vårdcentralen men som man får betala nätläkarna för.

Men de avlastar väl vården? Nej det gör de inte. Går man igenom alla som ringt till nätläkare i Halland är trenden tydlig.

Vårdcentraler med mycket god tillgänglighet har många patienter som ringer nätläkare medan vårdcentraler med sämre tillgänglighet oftast har få nätläkarbesök. Av gjorda nätläkarbesök i Halland är cirka 42 procent av dem gjorda från en kommun: Kungsbacka.

Slutsatsen är att socioekonomiska förhållanden styr om man ringer nätläkare, mer än brist på tillgänglighet. Därmed blir det ingen avlastning utan ökar konsumtionen av vård.

Men nätläkare är här för att stanna. De har sin plats i vården. Men att fritt rekvirera skattepengar, det måste upphöra.

En statlig utredning har föreslagit att nätläkarbolagen måste teckna avtal med regionernas vårdcentraler för att kunna få ut skattepengar. Det är rätt väg att gå. Då blir verksamheten reglerad och en del av vårdvalet. Krav kan då ställas att de ska arbeta i samma journalsystem som övriga sjukvården i Halland.

Tommy Rydfeldt (L) gruppledare Region Halland