Replik på artikel ”Stödassistent larmar om arbetssituation”

 

Det känns positivt att Kalle Påsse Sundvall, ordförande i nämnden för Individ och familjeomsorg, nu fått ta del av omständigheterna vad gäller arbetssituationen på gruppboendet Hammerö! Likaså att man kan göra om och göra rätt, eller som Sundvall säger ”visar det sig att det vi trodde var en bra idé inte fungerar här” så får man se över situationen! Vi pratar ju om människor i behov av just OMSORG – då är det engagerad och kunnig personal som behövs! Personalen ska inte behöva

trixa med scheman hit och dit, arbetsuppgiften måste vara OMSORG och GLÄDJE att kunna hjälpa den som är utsatt och i behov av STÖTTNING.

 

Det är högst märkligt att informationen om arbetssituationen inte nått fram till nämnden tidigare, det är ju inget som kommit PLÖTSLIGT och mig veterligt  finns det ett antal chefer; enhetschef, chef över enhetschefen och så chef över den chefen… plus pedagoger, metodutvecklare, men INGEN KOMMUNIKATION! Hur är det överhuvudtaget möjligt? VEM ÄR TILL FÖR VEM?

 

Doris Ekström