När jag 1987 byggde hus i Bråtaviken fick jag beskedet av Byggnadsnämnden att det var bland de sista byggloven som beviljades. Orsak, Ringvägen klarade ej mer trafik. Det har byggts ett stort antal fastigheter efter det. Och fler områden planeras.

 

Trafikverket gjorde tre mätningar av intensiteten på sträckan rondellen till flyktingförläggningen, som innefattar 30 sträcka med farthinder.

Mätningarna gjordes 2018, samtliga under skollov då trafiken är näst intill halverad.

 

Vid påpekande om detta svarar Trafikverket att det är slumpen som avgör tidpunkt för mätningarna.

Anser att det är en mörkning.

 

Farthindren kom till för att många skolbarn passerar över vägen från bland annat Gårda Brygga, inga övergångsställen finns!

 

Max 10 % håller hastigheten.

 

En förfrågan hos polisen i Kungsbacka om en hastighetskontroll är svaret : Vi har bara en bil i Kungsbacka så vi hinner inte!?

 

Julius