NYHETER 2022-08-10 KL. 07:00

Populär – men hur säker är mopedbilen?

Av Embla Starke Sundén

Bara tre kommuner i hela landet har fler mopedbilar än Kungsbacka.
Men många har åsikter om fordonen som underlättar för unga men också retar upp en hel del andra i trafiken.

Populär – men hur säker är mopedbilen?

År 2020 tog Trafikverket i samarbete med ett 20-tal andra organisationer fram en gemensam inriktning för säker användning av fyrhjulingar och mopedbilar. Initiativet togs för att mopedbilars säkerhet är undermålig samtidigt som allt fler kör dem.
Inte minst är det så i Kungsbacka kommun.
Bara tre kommuner i Sverige, Stockholm, Gävle och Sundsvall, har fler mopedbilar, enligt mätningar från Trafikanalys. 2015 fanns det 35 mopedbilar i Kungsbacka, 2021 var antalet uppe i 405.
När det gäller antal mopedbilar per 1 000 invånare är Kungsbacka på delad sjätteplats.
På nationell nivå var antalet mopedbilar vid årsskiftet uppe i cirka 17 000.
Det är ungefär en tredubbling sedan 2015. Med anledning av den kraftiga ökningen har Trafikverket tagit initiativ till att hitta insatsområden för att öka säkerheten och på så sätt minska olycksrisken.
– Det är i nuläget få som omkommer i trafikolyckor med mopedbilar. Vi kan däremot se att antalet olyckor ökar och därmed även antalet skadade. Det finns därför all anledning att utreda säkerhetsnivån. Vi vet att mopedbilar har stora säkerhetsbrister, säger Jörgen Persson, utredningsledare på Trafikverket.

Läs mer: Kravet: Förbjud mopedbilar
Läs mer: Omstridda fordonet ger känsla av frihet

Kontrollbesiktning
I nuläget finns inget krav på kontrollbesiktning för mopedbilar. Det finns heller inget krav för vinterdäck under vintertid. Då många av olyckorna är halkolyckor är kravet på vinterdäck en av de åtgärder som Trafikverket anser är viktig.
Trafikverket anser också att fler viktiga funktioner borde finnas i mopedbilen.
– Vissa mopedbilar kan kosta lika mycket som en mindre personbil. Ändå har mopedbilar inget antisladd-system, bältespåminnare eller grov kaross, säger Jörgen Persson.
Utredning på gång
Det har även skett en stor ökning av antalet A-traktorer, men då de ofta är ombyggda personbilar är de mycket säkrare än mopedbilar. Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda säkerhetsnivån på A-traktorer. Efter det är planen att mopedbilar ska utredas.
– Vi ser väldigt positivt på att Transportstyrelsen ska titta närmre på hur man kan förbättra säkerheten i mopedbilar. En utmaning är att de behöver vara mer stabila samtidigt som de inte ska väga för mycket.

Kort- och långsiktiga mål
Inriktningen från 2020 innehåller åtgärder som går att göra på både kort och lång sikt. Trafikverket vill på kort sikt öka användandet av bilbälte, vinterdäck på vintern, samt förbättra informationen kring förutsättningarna för att köra en mopedbil.
– På längre sikt behöver man förbättra säkerheten på flera plan, bland annat genom att öka stabiliteten då flera olyckor är på grund av att bilen voltat eller tippat. Den är inte stadig helt enkelt.
Krav på besiktning?
– Det har vi varit inne på också, vi ser gärna att Transportstyrelsen utreder vad det skulle ha för påverkan. Vi vet att en del trimmar sina mopedbilar till att gå snabbare, men vi vet inte i vilken utsträckning det sker. Kontrollbesiktning hade förhoppningsvis kunnat förhindra det.
Trafiksäkerhetsorganisationen Euro NCAP har krocktestat ett antal mopedbilar. Trots att de testades i en lägre hastighet än personbilar hade de mycket sämre resultat.
Ingen av mopedbilarna fick mer än två av fem möjliga.
– Råden till de som köper mopedbilar är att göra sig medveten om de säkerhetsbrister som finns. Använd alltid bälte, byt till vinterdäck på vintern. Försök planera för att ta de vägar som är mindre trafikerade. Tänk på att mopedbilen väger lite och därför inte är så stabil som den ser ut att vara, säger Jörgen Persson.FAKTA
Olyckor
Endast en av fyra som omkommer har säkerhetsbälte
Tre av fyra drabbade i olyckor är under 17 år
Över hälften av de skadade är unga kvinnor
Majoriteten av olyckor inträffar på vägar med hastighetsgräns under 80 km/h
Över hälften av olyckorna som inträffar är singelolyckor

Mopedbilar

Klassas oftast som Moped klass I
Maxfart 45 km/h
Maxvikt 425 kg
Ej krav på besiktning
Ej krav på bilbälte (om man har hjälm på sig)
Ej krav på vinterdäck


SENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter