NYHETER 2022-06-02 KL. 11:30

Ett rop på hjälp

Av Christina Wagner


Frustrerade föräldrar från FUB och Funkisföräldrar mötte kommunalråden på onsdagen för att få politikerna att lyssna på deras vardag efter besparingarna och sättet att följa rättspraxis inom Individ- och familjeomsorgen.

Ett rop på hjälp
INBJUDNA. Margareta Sundqvist (S) från oppositionen och kommunalråden Lisa Andersson (M), Monica Neptun (L) och Fredrik Hansson (C) lyssnade på anhöriga till funktionshindrade i Kungsbacka. Foto: Christina Wagner

Mötet var smått unikt, eftersom samtliga kommunalråd valt att komma på mötet med runt 40-talet anhöriga till funktionshindrade i Kungsbacka kommun. Även oppositionen var på plats, däremot ingen politiker från just Individ- och familjeomsorgsnämnden.
– Syftet med mötet är framförallt att visa på konsekvenser och risker med nedskärningarna. Vi vill också att ni lyssnar, det är oerhört viktigt att ni får ta del av kritiken och använda er av det för budgeten, sa FUB:s ordförande Kerstin Tegnér.
Föräldrarnas förhoppning var att få politikerna att ändra situationen som uppstått.
– För vår del märktes neddragningarna när vi fick avslag på utökad lägerverksamhet. Vi uppfyller kriterierna och trodde det var en självklarhet, men tjänstemännen är hårt hållna och vill att vi ska överklaga till förvaltningsrätten. Det är inte tjänstemännen vi är emot, utan direktiven de får och besparingarna som görs politiskt på den här gruppen också, sade Henrik och Lotta Bohlin-Lindström strax innan mötet drog igång.
Malin Moberg från Funkisföräldrar berättade att de aldrig fått svara på någon enkät för att beskriva sin situation. Därför gjorde organisationen en enkätundersökning, 74 personer svarade.

Har rätt till mer
Av dem upplever en majoritet, 85 procent, att deras barn inte får vad det har rätt till. 75 procent anser dessutom inte att Kungsbacka kommun följer LSS, 36 procent har någon gång behövt överklaga beslut om deras barn och oftast då till förvaltningsrätten.
– Förstod jag rätt, har ni föräldrar aldrig fått svara på någon enkät? frågade Lisa Andersson (M), och fick senare kvällens första applåd när hon påtalade dialog mellan IF:s nämndpolitiker och föräldrarna för att till exempel diskutera boendesituationen.
– Utan dialog kommer man ingen vart alls.
Konkreta livsskildringar varvades med frågor till kommunalråden. Gruppboenden var ett önskemål hos föräldrar, som på grund av felaktiga bedömningar fått erbjudande om servicelägenhet med hemtjänst för sina barn och behövt tacka nej eftersom det inte fungerar i praktiken. En övergripande kritik gällde hur IF följer rättspraxis godtyckligt.
– När det gäller bostäder hänvisar tjänstemännen till kammarrättsdomar, men de är inte vägledande och det saknas domar som skulle ha varit med. Det kan ni aldrig försvara, det är riktigt dåligt. Jag vet inte om det är ett hafsverk eller ett fuskverk, men de har stramat åt så flera här har fått avslag när de sökt boende, sa Annika Ekvall.

Bättre i andra kommuner
Flera av föräldrarna hade barn på väg mot daglig verksamhet, men fick inte ens göra studiebesök.
– Våra barn har haft insatser hela sitt liv. Vårt jobb blir mycket mer omhändertagande när de slutar skolan, sa någon.
Tydligt var att många hade både erfarenhet och kontakter från andra kommuner som Göteborg och Varberg, där man valt att arbeta på andra sätt. De som redan har sina barn på daglig verksamhet vittnade om att verksamheterna blivit sämre, bland annat fick deltagarna inte längre laga mat.
Kommunalråden lyssnade på föräldrarna men hänvisade gång på gång till IF-nämnden när det gällde konkreta frågor. Att Allianspolitikerna slog ifrån sig väckte irritation hos Magdalena Sundqvist (S), som var på mötet istället för oppositionsrådet Eva Borg.
– De som sitter i nämnden är våra partikollegor. Det har varit turbulent i IF, vi borde också kunna svara på frågorna och göra det bättre, sa hon.

Läs mer!
Föräldrar kritiska mot bostadsplanering

Albin nekas gruppboende


SENASTE TV-NYHETERNA

Vädret tros vara orsak till dåligt badvatten
NYHETER 2022-07-06 KL. 09:21

Vädret tros vara orsak till dåligt badvatten

Skäll kan orsaka skäll
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Skäll kan orsaka skäll

Bråket med grannen kan bli en dyr affär
NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50

Bråket med grannen kan bli en dyr affär

Djur en av anledningarna till osämja

Fullt utvecklad brand i villa
NYHETER 2022-07-05 KL. 19:50

Fullt utvecklad brand i villa

Lärare överklagar beslut om kyrkan
NYHETER 2022-07-05 KL. 15:15

Lärare överklagar beslut om kyrkan

Grannar kan tycka till om nya hus på Tingberget
NYHETER 2022-07-05 KL. 13:00

Grannar kan tycka till om nya hus på Tingberget

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-07-06 KL. 06:50
Skäll kan orsaka skäll

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.