Vi blir både ledsna och upprörda när vi ser att kommunstyrelsen sagt ja till bergtäkt vid Kammarberget.

 

Hur tänker man här? Lär vi oss aldrig? Hur kan man tycka att det är en bra placering av en bergtäkt, där ”det går att klara avrinning till Lygnern”? Ja, kanske klarar man det, om inte olyckan är framme, eller det har gjorts en felkalkylering.

 

Vi är inte villiga att ta risken. Kungsbackas dricksvatten är ett av Sveriges bästa och vi måste värna det. Om det händer något med det, står vi utan egen vattenförsörjning. Vi kan inte dricka sten. Dricksvatten är en bristvara idag. Vi vill inte förlita oss på en reservvattentäkt i en annan kommun.

 

Det är alltså väldigt mycket viktigare med egen vattenförsörjning än en bergtäkt för Göteborgsregionens bergtäktsplan. Krossa planerna på bergtäkt vid Kammarberget – en gång för alla.

 

Sara Heikkinen Breitholtz, riksdagsledamot (S) 

Ingemar Ingemarsson, ordförande, samt Susann Petrusson med flera från Fjärås socialdemokratiska förening