Pedagogiska måltider är en del av lärarnas arbetsuppgifter, är ett arbetsredskap och utförs under arbetstid. I och med detta anser Lärarförbundet att kommunen bör låta de pedagogiska måltiderna vara kostnadsfria.

I en enkät som Lärarförbundet i Kungsbacka har genomfört bland våra yrkesaktiva medlemmar, fick de bland annat svara på frågan om de idag äter maten på förskolan/skolan.

I svaren kan vi se att 239 pedagoger av de 644 respondenterna skulle börja äta maten om den var kostnadsfri.

Om vi leker med tanken att dessa 239 pedagoger har ansvar för ungefär 10 barn/elever per person, så skulle ytterligare cirka 2 390 barn/elever få goda förebilder under måltiden – varje dag!

Vi vill att våra barn och elever i kommunen ska få en positiv och trivsam måltidssituation där lärarna fungerar som en förebild i allt från social samvaro till att våga prova att smaka på ny mat.

Vi vet också att de barn och elever som äter ordentligt, har lättare att fokusera och orka med resten av dagen. Det skapar i sin tur goda förutsättningar att lära.

Lärarförbundet Kungsbacka