Jag har en tjej 12 år som spelar handboll i stadens ärorika handbollsklubb. Deras slogan är ”passar alla”.

Passar det verkligen alla…? Det har blivit en överklassport. Jag ska låta er förstå varför.

  • Årsavgift: 1 800 kronor.
  • Träningskläder: 1 200 kronor.
  • Cuper som vi föräldrar måste betala för att barnet inte ska bli utanför per år: Cirka 4 000 kronor.

Vi måste enligt Aranäs ha säljaktiviter som exempelvis Bingolottos julkalender: 10×100 kronor = 1 000 kronor. Du kan dock köpa dig fri för 500 kronor.

Då kommer dessvärre nästa säljaktivitet. Uppesittarlotter där man kan köpa sig fri för samma summa.

Sorgligt att inte Aranäs ger någonting tillbaka till de som gör att de är på elitnivå.

10 kronor per såld lott och tänk då också på att detta är 12-åriga tjejer som tränar tre dagar i veckan på sena tider, klockan 21.30 på en vardagkväll. Det är tacken för hur de bidrar till föreningen.

Summan av kardemumman är att handboll har blivit en rikesmansport!

Glad men utblottad handbollsmamma

 

Svar direkt:

HK Aranäs är stolta över vår devis, Vi Passar Alla, som bygger på vår värdegrund att alla ska vara välkomna och att vi inte utesluter någon. Det är väldigt tråkigt att höra att du upplever det som att handbollen blivit en rikemanssport. Vi delar inte den uppfattningen och strävar alltid efter att när det krävs finna individuella lösningar som gör att ingen ska behöva välja bort handbollen och HK Aranäs som fritidsaktivitet eller behöva känna sig utanför.

HK Aranäs är en förening som drivs utifrån våra ideella krafter. Vi har mer än 250 fantastiska ideellt arbetande ledare och tränare som gör det möjlighet att ge över 900 barn och ungdomar en meningsfull och aktiv fritidssysselsättning mellan ca 3 och 10 timmar i veckan. För det tar vi betalt ca 200 kronor per aktivitetsmånad och per aktiv. Dessa ledare ger hundratals timmar var av sin tid som ideellt arbete varje år.

Lägg därtill att krav och förväntningar på oss som förening ökar för vart år som går. Vi ska t ex säkerställa att vi efterlever GDPR, barnkonventionen, nationella idrottspolitiska mål, kommunal hälsocertifiering, att ca 250 ledare har genomgått bakgrundkontroll osv. Att klara detta på ideell bas blir allt svårare. I synnerhet som en av våra (och i princip alla föreningars) största utmaning är att hitta och motivera alla dessa ideella krafter.

För att säkerställa att våra ideella ledare och tränare har den kompetens och det stöd som behövs samt sköta all administration och planering av de ca 900 hemmamatcher vi spelar varje år, har vi motsvarande 3-4 heltidtjänster som arbetar med vår barn- och ungdomsverksamhet. Deras lönekostnader tillsammans med våra lokalhyror är den största delen av våra kostnader.

Våra medlems- och träningsavgifter täcker inte på långa vägar de kostnader vi har för att bedriva vår ungdomsverksamhet. Utan våra ideella krafter, de intäkter vi har från de olika försäljningsaktiviteter du nämner, statliga och kommunala bidrag, Aranäs Open mm hade vi varit tvungen att höja vår avgifter dramatiskt.

Det är också viktigt att notera att vi driver verksamheten utifrån att vår elitverksamhet ska finansiera sig själv och ungdomsverksamhetens intäkter går till att bedriva en kvalitativ och värdegrundsbaserad idrottsverksamhet för barn och ungdomar.

Några korta kommentarer i övrigt är att vi har och kommer fortsätta ha stora utmaningar vad gäller tillgång till halltider till dess de nya sporthallarna och arenan står klara. Vad gäller cup kostnader är de valfria, eftersom lag och spelare själva väljer om och hur många cuper de åker på. I normalfallet så brukar kostnaderna för de aktiva vara ca 1000 kronor per aktiv och cup.

Du får gärna kontakta oss direkt för att diskutera din specifika situation.

Mattias Hallendorff, HK Aranäs