Annons

Fortsatt underskott trots miljonbesparingar

Sparniten på Individ- och familjeomsorgen ger resultat.
Underskottet har minskat med över 47 miljoner kronor de senaste två åren.
Samtidigt ökar kostnaderna för att köpa platser för särskild service lavinartat.
– Och det är siffror som vi inte råder över, säger Kalle Påsse Sundvall (M), ordförande i nämnden för Individ- och familjeomsorg.

Nyheter | 07 April 2021 06:00

Det var i februari i fjol som Individ- och familjeomsorgen, IF, klubbade sin åtgärdsplan för en budget i balans till slutet av 2022. Då hade man länge dragits med stora underskott – i förhållande till den budget som man fått sig tilldelad – och det ställdes krav från centralt håll i kommunen om att situationen skulle ändras.
I årets bokslut ser också siffrorna bättre ut.
– Åtgärderna vi satt in har haft effekt, så vi har kommit väldigt långt, säger Karin Martinsson, förvaltningschef på IF.

Bättre läge tack vare pandemin

2018 låg underskottet på 53 miljoner kronor, 2020 var det nere i 6,7 miljoner. Det är dock en siffra som påverkats av pandemin.
– Om vi inte hade fått olika ersättningar för extra utgifter kopplat till pandemin hade underskottet legat på 14 miljoner kronor, säger Karin Martinsson.

Karin Martinsson, förvaltningschef Individ- och familjeomsorg.

De insatser som inte är reglerade i lag ses över. Bland de besparingar som förvaltningen tidigare har aviserat och till del genomfört finns bland annat lägre bemanningstäthet på boenden med särskild service, minskad verksamhet med läger och korttidsvistelse samt färre dygn för barn och unga i konsulentstödda familjehem.
– Vi har minskat bemanningstätheten på bostad med särskild service, men minskad lägerverksamhet och färre dygn i konsulentstödda familjehem är fortfarande något vi arbetar med, det har inte gett utfall än, säger Karin Martinsson.

Svåraste kvar

Men också om besparingsarbetet hittills har gett resultat, lutar Karin Martinsson mot att den svåraste delen är den som finns kvar.
– Det är lättast i början, när det finns besparingar att göra som ger stor effekt. När de väl är gjorda är det svårare att hitta nya besparingar.
Planen framöver är att titta på digitalisering och processhantering. Karin Martinsson drar en parallell till förvaltningen för Gymnasium och arbetsmarknad och deras datoriserade metod att bedöma försörjningsstöd.

Regleras i lag

Men också om det sparas för fullt, den ekonomiska situationen i förvaltningen försvåras av att verksamheten till del är reglerad i lag. Jämfört med andra förvaltningar som till exempel kan bestämma sig för att helt avstå från att till exempel anlägga en cykelbana, bygga en lekplats, satsa på kulturevenemang eller ha extra maträtter att välja bland i bamba (om än till högljudda protester), så har kommuninvånare i behov av biståndsbedömd stöttning laglig rätt att få den. Det går inte att spara bort.

Saknas LSS-boenden

Den del som är svårast att styra över och som just nu kostar mest pengar är boende med särskild service. Fastän behovet har funnits länge, ligger kommunen fortfarande långt efter i byggandet av LSS-bostäder.
Trots att det inte är IF som kan fatta beslut om och styra över själva byggandet, den delen ligger på förvaltningen för Service och i slutändan på kommunfullmäktige, är det där som kostnaden hamnar när man för att lösa (den lagstadgade) boendesituationen åt den enskilde tvingas köpa platser i andra kommuner.
Den allmänna bristen på bostäder leder också till en negativ spiral: det finns personer som med hjälp och stöd skulle kunna klara sig på egen hand i en vanlig lägenhet, men som i brist på sådan bostad blir kvar i gruppbostad eller servicelägenhet. Det leder i sin tur till en minskad tillgång på grupp- och servicebostäder till nya personer som får beslut om insatsen.

Miljoner i ökade kostnader

I mitten av mars fanns det elva personer i kommunen som ännu inte fått sina beslut om bostad med särskild service verkställda och 15 personer som bor i externa bostäder skulle enligt IF kunna flytta tillbaka till kommunen om det fanns fler bostäder tillgängliga här.
Enligt förvaltningens egna uträkningar kostar det i snitt 960 000 kronor mer per år att köpa en boendeplats i gruppbostad på annat håll, än att ha en egen i hemkommunen. För servicebostad landar summan på 250 000 kronor dyrare om året än i egen regi.
Räknat från 2017 har kommunens kostnader för att köpa platser för bostad med särskild service ökat från 35 miljoner kronor till 62,5 miljoner kronor i fjol.
Till det kan läggas ett par viten på en miljon vardera under år 2020, där kommunen inte lyckades verkställa beslut om LSS-boende.

Inte fått respons

Trots alla besparingar som gjorts, förvaltningens underskott drivs alltså upp av sådant man inte kan styra över. Tidigare förfrågningar till kommunstyrelse och kommunfullmäktige att få ökade anslag för att täcka kostnadsökningarna har fått nej.
– Kostnadsökningen är något som vi inte råder över. Vi har lyft frågan i tid och otid utan att få respons, säger en frustrerad Kalle Påsse Sundvall.

Kalle Påsse Sundvall (M), ordförande i nämnden för Individ- och familjeomsorg.

Situationen påminner till del om den om kvinnojouren, där politiken talat högt och brett om hur viktig verksamheten är, men där det fortfarande inte finns en långsiktig lösning på plats, trots att alla partier sagt sig vilja hitta en sådan. (För 2021 är situationen för kvinnojouren löst genom extra bidrag ur kommunens coronapott.)
– Vi vill inte hamna i det läget igen. Men nu befinner vi oss samtidigt i perioden för budgetberedning. Förhoppningsvis ska det gå att få gehör nu, särskilt om man ser till vad vi redan gjort för arbete i verksamheten för att få budgeten i balans, säger Kalle Påsse Sundvall.

Ny socialtjänstlag

Ytterligare en faktor som han hoppas ska kunna påverka och den här gången faktiskt leda till högre anslag – och i och med det mindre sparbeting – är den nya socialtjänstlag som är under beredning och som förväntas ha ett ökat fokus på förbyggande åtgärder, pandemins långsiktiga konsekvenser på psykisk hälsa, kommande riktlinjer för samverkan med civilsamhället samt nya arbetssätt, organisations- och finansieringsformer.
– Alla partier i nämnden ställer sig bakom begäran om högre anslag. Det är total politisk enighet, säger Kalle Påsse Sundvall.

Läs mer:

Tvingas spara på efterfrågade åtgärder

Underskottet ökar på IF

Stora besparingar väntar på Individ- och familjeomsorgen

Pandemin gav rekordresultat

 

Annons

KOMMENTERA ARTIKELN

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.

Läs Även

Att ta en tur i naturen är poppis i pandemin

Miljö och natur Att gå på tur i naturen har blivit poppis under pandemin. Besöksrekorden har haglat tätt i Kungsbackas naturreservat. ...

Badvattnet mäts automatiskt

Nyheter I sommar kommer badvattentemperaturen på kommunens populäraste badplatser att mätas med hjälp av sensorer som är placerade ...

Vård- och omsorgschef lämnar sin tjänst

Vård Det blir chefsbyte på förvaltningen för Vård och omsorg. Förvaltningschef Lillemor Berglund har sagt upp sig. ...
Annons