DEBATT 2022-08-08 KL. 10:00

Debatt: Vindkraften mest realistiskt

Debatt: Vindkraften mest realistiskt

Replik på insändare från Larry Söder (KD) 2022-07-26, Ge alla kraftslag samma förutsättningar.

Det är intressant att KD påstår att man vill bygga vindkraftsverk ”där det passar och där det är accepterat av närsamhället”, med tanke på att man konsekvent motsätter sig all form av vindkraftsetablering. Kristdemokratiska företrädare har ställt sig negativa till att bygga havsbaserad vindkraft i Kattegatt, såväl utanför Göteborg som Hallandskusten, trots att det handlar om parker som ligger 2,5-4 mil ut till havs. Alltså så långt ut så man knappt ser vindkraftverken från land.
Att Europa har höga elpriser har inte med utbyggnaden av vindkraft att göra. Snarare är det så att priset hade varit lägre om mer vindkraft hade byggts. Europas priser idag är höga på grund av att reglerkraften körs på olja eller kol, vilket är klart dyrare än naturgas som normalt används.
Kärnkraft är i viss mån planerbar, men kan däremot inte användas som reglerkraft. Det är därför Frankrike med sina 70% kärnkraft har högre elpriser än oss, eftersom de måste reglera med annan kraft. Styrkan i det svenska systemet är att vi har flera olika kraftkällor, varav den reglerbara vattenkraften utgör basen.

Gällande stopp för utbyggnad av bostäder och verksamheter så beror det på nätägarnas bristande överföringskapacitet, alltså effekt och ej produktion. Det är också anledningen till att Centerpartiet driver på för en utbyggnad av transmissionsnätet.
Sverige har idag omkring 30 GW i planerbar kraft, alltså utan vind och solkraft. Vår högsta effekttopp 2021 låg på 25 GW, högsta toppen någonsin var 2001 då toppade vi en kort stund på 27 GW i effektuttag. Vi har alltså kraft så det räcker idag, men vi behöver mer i framtiden.
Havsbaserad vindkraft är lönsam och företag står idag i kö för att bygga. Inget kärnkraftverk i världen är byggt utan statliga subventioner eller garanterat högt elpris. Inget företag står i kö för att få bygga, trots att tidigare energiöverenskommelse möjliggör utbyggnad på de platser som idag har kärnkraftverk. Detta eftersom nybyggd kärnkraften inte ansetts vara ekonomiskt lönsam.
Vill vi klara omställningen av vårt samhälle och minska utsläppen av koldioxid så måste vi öka vår elproduktion. Skall det ske snabbt och till rimlig kostnad så är det vindkraften som är det mest realistiska alternativet just nu. Det borde även KD inse.


Christofer Bergenblock (C)
Riksdagskandidat, Halland
Fredrik Hansson (C)
Kommunalråd, Kungsbacka
Anders Eriksson (C)
Ordförande Centerpartiet
Kungsbacka
SENASTE TV-NYHETERNA

”Konst hör hemma i det öppna rummet”
FAMILJ 2022-09-28 KL. 11:00

”Konst hör hemma i det öppna rummet”

Föreningen som vill nå ut med konst och stötta konstnärer

Kungsbacka tappar i ny företagsranking
NYHETER 2022-09-28 KL. 09:17

Kungsbacka tappar i ny företagsranking

Släng-Inge och Inga Svinn på besök
NYHETER 2022-09-28 KL. 08:00

Släng-Inge och Inga Svinn på besök

Detta ska du tänka på med eldstäder
NYHETER 2022-09-28 KL. 07:00

Detta ska du tänka på med eldstäder

Räddningstjänsten utökar satsning på kontroller

Talangens lugnande besked efter den otäcka smällen
HANDBOLL 2022-09-27 KL. 21:57

Talangens lugnande besked efter den otäcka smällen

Minnen väcks till liv inför gymnasiets jubileum
NYHETER 2022-09-27 KL. 20:30

Minnen väcks till liv inför gymnasiets jubileum

Klart med fyra nya år för Alliansen
POLITIK 2022-09-27 KL. 15:49

Klart med fyra nya år för Alliansen

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Fler nyheter