DEBATT 2023-11-18 KL. 12:00

Debatt: Vi måste våga lyfta blicken

Debatt: Vi måste våga lyfta blicken
Shabnam Zamani (S) är en av debattörerna. Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

”Stärk välfärden genom att stärka medarbetarna”, så heter motionen som Socialdemokraterna presenterade med en förhoppning om att kommunfullmäktige den 7 november skulle våga fatta beslut om att satsa på personalen på ett tydligt sätt. Skola, vård och omsorg är verksamheter som många av oss betraktar som själva ryggraden i välfärdsmodellen. Vi måste våga lyfta på blicken och fundera igenom vilka prioriteringar som måste göras för att stärka välfärden och försäkra oss om att vi kan ta hand om våra äldre samhällsbyggare och våra yngre samhällsarvtagare, idag och i framtiden.

Att uppmuntra driftsformer, inom den offentliga regin, som kan verka för nytänkande, kreativitet och innovation (utan vinstjakt) är en av nycklarna för välfärdssektorn. Vi behöver våga titta på den beprövade erfarenheten som finns i form av bl a intraprenader inom skola, vård och omsorg.

I april 2021 skriver en verksamhetschef i den fackliga tidningen Chef i fokus följande ”det händer något med personalen när dem får vara med och bestämma”. Detta var i samband med en artikel i tidningen om hur 3 år med intraprenader har minskat sjukfrånvaron och ökat motivationen på Björklidens äldreboenden i Ale kommun.

Som ett exempel har en utvärdering av intraprenadverksamhet i Göteborg visat på mycket positiva aspekter inte minst vad gäller effektivisering, främjande av kvalitet och personalens involvering i verksamheten. Intraprenadform som en alternativ driftsform främjar en kultur där brukare, chefer och personal får ett högre inflytande över sin verksamhet.

Motionen röstades ner med hänvisning av att det redan, på lite diffusa grunder, går att ansöka om det. Vissa nämnder hänvisar till annat sorts arbete för att öka delaktigheten, andra skriver att det går... Socialdemokraterna förväntar sig att personalgrupperna får sina ansökningar prövade!

Ermin Skoric (S), kommunfullmäktigeledamot

Maj-Britt Rane Andersson (S), kommunfullmäktigeledamot

Johan Tolinsson (S), kommunfullmäktigeledamot

Shabnam Zamani (S), kommunfullmäktigeledamot

ANNONSTV-klipp och nyheter

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74
NYHETER 2023-12-06 KL. 11:45

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74

Halmstad bäst i Sverige

Beslutet om tre sjukhus spikas
NYHETER 2023-12-05 KL. 20:00
Premium

Beslutet om tre sjukhus spikas

Klagomål på Vardaga diariefördes inte
POLITIK 2023-12-05 KL. 07:00
Premium

Klagomål på Vardaga diariefördes inte

Kommunens nya riktlinjer bröt mot lagen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | TRAFIK 2023-12-06 KL. 16:00
Äldre kvinna kritisk mot p-appar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Utemiljöerna i Kungsbackas förskolor ska utvecklas. Enligt Anna Alexandersson, som leder projektet, ska barnens utemiljöer stimulera till rörelse, lärande, kreativitet och lekglädje. Hon menar att behovet av att jobba med detta i kommunen är stort. – Det här är så viktigt, säger hon.