DEBATT 2023-11-21 KL. 10:15

Debatt: Vi är inte gränspoliser

Debatt: Vi är inte gränspoliser
Debattörerna anser att en angiverilag går tvärs emot den lagstiftning som idag reglerar socialtjänstens arbete. Foto: Pressbild.

TV-klipp och nyheter

Akademikerförbundet SSR ser det som oerhört beklagligt att regeringen väljer att gå vidare med att utreda en angiverilag. En sådan lagstiftning kommer få allvarliga konsekvenser för våra medlemsgrupper och de människor som är i behov av stödet från offentlig verksamhet.

Socialtjänsten är en lagstadgad verksamhet som bygger på socialtjänstlagen. Socialtjänstens mål regleras i 1 kap 1 § Socialtjänstlagen; ”Samhällets socialtjänst skall på demokratisk och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”

Detta är själva grunden i socialsekreterarnas arbete och vad vi enligt lag ska arbeta med. Utöver detta kommer barnkonventionen samt tvångslagstiftning såsom LVU (Lagen om vård av unga) och LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall).

Sveriges migrationspolitik säger att de som inte har rätt att vistas i landet ska lämna, det är inget nytt. Det är Migrationsverket och Polisen som är satta att utreda och verkställa det. Men nu vill lagstiftaren att andra offentliganställda ska ägna sig åt angiveri, en lag som helt strider med den lagstiftning som idag reglerar socialtjänstens arbete. Lagstiftaren vill även utreda vilka straff en anställd ska få om den inte anger.

En angiverilag trasar sönder tilliten mellan människor och tilliten till den gemensamma välfärden. Det kommer inte sluta med att bara papperslösa inte kommer våga söka sig till vård, skola, omsorg och socialtjänst.

Det kommer innebära en ökad misstro till den gemensamma välfärden, en ökad misstro till en redan ansträngd socialtjänst som under en längre tid har utstått förtalskampanjer och desinformation. Det kommer också innebära ökade svårigheter att rekrytera socialsekreterare, vilket är en stor utmaning för många kommuner redan idag.

En angiverilag går tvärs emot den lagstiftning som idag reglerar socialtjänstens arbete. Vilken lagstiftning ska socialsekreterare då förväntas följa utan att riskera arbetsrättsliga åtgärder?

Det är inte socialtjänstens uppgift att ange människor. Vi är socialsekreterare – inte gränspoliser!

Anna Nordin, ordförande

Inger Grahn, vice ordförande

Akademikerförbundet SSR KungsbackaSegervrålet för
SPORT 2023-12-09 KL. 20:24
Premium

Segervrålet för "nya" Onsala – som redde ut paniken

Bildextra från derbyt

TV-klipp och nyheter

En vinnare i släktduellen i elitseriedebuten
BANDY 2023-12-09 KL. 19:11
Premium

En vinnare i släktduellen i elitseriedebuten

"Det blir kanske någon gliring"

Lyckad Särödag trots ruskväder
NYHETER 2023-12-09 KL. 18:00
Premium

Lyckad Särödag trots ruskväder

Krönika: Youtube tröstar pappa
KRÖNIKOR 2023-12-09 KL. 12:00
Premium

Krönika: Youtube tröstar pappa

Debatt: Tack för showen
DEBATT 2023-12-09 KL. 11:00

Debatt: Tack för showen

Dyrare att bo i riskområden
NYHETER 2023-12-08 KL. 12:45
Premium

Dyrare att bo i riskområden

Lärare misshandlad på skola
NYHETER 2023-12-08 KL. 11:00
Premium

Lärare misshandlad på skola

Husägare stäms på en miljon
NYHETER 2023-12-08 KL. 07:00
Premium

Husägare stäms på en miljon

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | SPORT 2023-12-09 KL. 18:53
19-åringens match slutade på akuten
Premium | NYHETER 2023-12-09 KL. 18:00
Lyckad Särödag trots ruskväder
Premium | NYHETER 2023-12-09 KL. 14:00
Blåvittstjärnor signerade på Hede
BANDY 2023-12-09 KL. 13:35
FBK-lån kastas in direkt
Premium | KRÖNIKOR 2023-12-09 KL. 12:00
Krönika: Youtube tröstar pappa
DEBATT 2023-12-09 KL. 11:00
Debatt: Tack för showen

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Utemiljöerna i Kungsbackas förskolor ska utvecklas. Enligt Anna Alexandersson, som leder projektet, ska barnens utemiljöer stimulera till rörelse, lärande, kreativitet och lekglädje. Hon menar att behovet av att jobba med detta i kommunen är stort. – Det här är så viktigt, säger hon.