DEBATT 2023-11-21 KL. 10:15

Debatt: Vi är inte gränspoliser

Debatt: Vi är inte gränspoliser
Debattörerna anser att en angiverilag går tvärs emot den lagstiftning som idag reglerar socialtjänstens arbete. Foto: Pressbild.

TV-klipp och nyheter

Akademikerförbundet SSR ser det som oerhört beklagligt att regeringen väljer att gå vidare med att utreda en angiverilag. En sådan lagstiftning kommer få allvarliga konsekvenser för våra medlemsgrupper och de människor som är i behov av stödet från offentlig verksamhet.

Socialtjänsten är en lagstadgad verksamhet som bygger på socialtjänstlagen. Socialtjänstens mål regleras i 1 kap 1 § Socialtjänstlagen; ”Samhällets socialtjänst skall på demokratisk och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”

Detta är själva grunden i socialsekreterarnas arbete och vad vi enligt lag ska arbeta med. Utöver detta kommer barnkonventionen samt tvångslagstiftning såsom LVU (Lagen om vård av unga) och LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall).

Sveriges migrationspolitik säger att de som inte har rätt att vistas i landet ska lämna, det är inget nytt. Det är Migrationsverket och Polisen som är satta att utreda och verkställa det. Men nu vill lagstiftaren att andra offentliganställda ska ägna sig åt angiveri, en lag som helt strider med den lagstiftning som idag reglerar socialtjänstens arbete. Lagstiftaren vill även utreda vilka straff en anställd ska få om den inte anger.

En angiverilag trasar sönder tilliten mellan människor och tilliten till den gemensamma välfärden. Det kommer inte sluta med att bara papperslösa inte kommer våga söka sig till vård, skola, omsorg och socialtjänst.

Det kommer innebära en ökad misstro till den gemensamma välfärden, en ökad misstro till en redan ansträngd socialtjänst som under en längre tid har utstått förtalskampanjer och desinformation. Det kommer också innebära ökade svårigheter att rekrytera socialsekreterare, vilket är en stor utmaning för många kommuner redan idag.

En angiverilag går tvärs emot den lagstiftning som idag reglerar socialtjänstens arbete. Vilken lagstiftning ska socialsekreterare då förväntas följa utan att riskera arbetsrättsliga åtgärder?

Det är inte socialtjänstens uppgift att ange människor. Vi är socialsekreterare – inte gränspoliser!

Anna Nordin, ordförande

Inger Grahn, vice ordförande

Akademikerförbundet SSR KungsbackaDen tolfte spelaren?
FOTBOLL 2024-07-17 KL. 21:00
Premium

Den tolfte spelaren?

TV-klipp och nyheter

OS-hoppet lever – men SOK behöver svara i dag
SPORT 2024-07-17 KL. 12:32
Premium

OS-hoppet lever – men SOK behöver svara i dag

Senaste nytt i OS-härvan

Brister i brandskyddet avslöjades på skola
NYHETER 2024-07-17 KL. 07:00
Premium

Brister i brandskyddet avslöjades på skola

Aulans samtliga nödutgångar för trånga

Cellon och musiken är allt för jubilaren Eric
FAMILJ 2024-07-16 KL. 21:00
Premium

Cellon och musiken är allt för jubilaren Eric

Har flyttat till Stockholm för rätt utbildning

De imponerar på Gothia
FOTBOLL 2024-07-16 KL. 20:00
Premium

De imponerar på Gothia

Fullt igen – turisterna tycker om Kungsbacka
NYHETER 2024-07-16 KL. 11:45
Premium

Fullt igen – turisterna tycker om Kungsbacka

Tätt med bokningar: "Vi har ett bra läge"

Konst i mängder och drivor av mattor
KULTUR & NÖJE 2024-07-15 KL. 21:45
Premium

Konst i mängder och drivor av mattor

när det hölls auktion i Fjärås bygdegård

75-årige golfordföranden redo för Mount Everest
NYHETER 2024-07-15 KL. 20:00
Premium

75-årige golfordföranden redo för Mount Everest

Ny stor utmaning väntar för Gunnar Peters i höst

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | FOTBOLL 2024-07-17 KL. 21:00
Den tolfte spelaren?
Premium | FOTBOLL 2024-07-16 KL. 20:00
De imponerar på Gothia

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Hövdingen talar ut

Hövdingen talar ut

I snart sju månader har förre rikspolischefen Anders Thornberg varit landshövding i Halland. För NH berättar han om sitt nya jobb, vad som upprör honom mest, vilken påverkan Nato har på länet och vem Onsalamannen är. Han berättar också hur det är att vara misstänkt för ett allvarligt brott.