DEBATT 2023-11-02 KL. 15:00

Debatt: Tidö-gänget förstör folkbildningen

Debatt: Tidö-gänget förstör folkbildningen
Tidö-partierna får kritik i dagens andra debattartikel. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

Studieförbunden har funnits i Sverige i över hundra år och har alltid haft ett brett inkluderande syfte – att göra kunskap och bildning tillgängligt för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt. Det är genom studiecirklar, kurser och möten som människor lär sig nya saker, får nya sociala kontakter, är delaktiga i samhället och får större makt över sina liv.

Studieförbunden är viktiga för deltagare med funktionsnedsättning, det visar Folkbildningsrådets rapport. I rapporten kan du läsa att i de anpassade kurserna får deltagarna i större utsträckning sina behov tillgodosedda och kan delta utan begränsningar. Alla har rätt att delta på egna villkor, och en studiecirkel ger både gemenskap och möjlighet till bildning och ett livslångt lärande.

Detta vill nu Tidö-gänget, M, KD, L och SD, skära ner på. Hela 30 procent av studieförbundens anslag ska bort. Ett lägre statsanslag till studieförbunden ger färre mötesplatser, betydligt färre studiecirklar och mindre utrymme för personer med funktionsnedsättning att mötas. Det slår hårdast på de som samhället redan ger mest utmaningar. Regeringens nedskärningar hotar demokratin genom att minska människors möjlighet till att bilda sig, engagera sig och ta aktiv del i samhällsutvecklingen.

Folkbildningen bidrar till ett mer inkluderande och rättvist Sverige där alla har chansen att delta och bidra till samhällets utveckling, och detta vill vi i Centerpartiet fortsätta värna om. För demokratin, för folkbildningen och för samhällets skull.

Angeline Eriksson, Centerpartiet Hallands talesperson för utbildning

Maja Lagerstedt, ordförande CUF Halland & talesperson för ungdoms- och demokratifrågor för Centerpartiet HallandTV-klipp och nyheter

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74
NYHETER 2023-12-06 KL. 11:45

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74

Halmstad bäst i Sverige

Beslutet om tre sjukhus spikas
NYHETER 2023-12-05 KL. 20:00
Premium

Beslutet om tre sjukhus spikas

Klagomål på Vardaga diariefördes inte
POLITIK 2023-12-05 KL. 07:00
Premium

Klagomål på Vardaga diariefördes inte

Kommunens nya riktlinjer bröt mot lagen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | TRAFIK 2023-12-06 KL. 16:00
Äldre kvinna kritisk mot p-appar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Utemiljöerna i Kungsbackas förskolor ska utvecklas. Enligt Anna Alexandersson, som leder projektet, ska barnens utemiljöer stimulera till rörelse, lärande, kreativitet och lekglädje. Hon menar att behovet av att jobba med detta i kommunen är stort. – Det här är så viktigt, säger hon.