DEBATT 2023-09-24 KL. 12:00

Debatt: Ta inte bort administratören

Debatt: Ta inte bort administratören
Debattören vill värna om de administrativa tjänsterna inom vården. Foto: Pixavay

TV-klipp och nyheter

Från politikens håll hör vi ofta att vi måste minska på administrationen inom vården. Det känns tråkigt att behöva säga det självklara, men administrationen trollas per automatik inte bort när administratörstjänsterna tas bort.

Även om det kortsiktigt budgetmässigt – och politiskt – kanske ser ut som att man har lyckats minska på administrationen så finns den kvar; den växer, och behöver göras. Varslet på Karolinska i juni, där 450 tjänster främst inom administration ska tas bort, riskerar att bli det senaste exemplet på det.

Administrationsproffsen runtom i Sverige sitter på en enorm kompetens och löser det mesta varje dag året runt. Inom sjukvården blir deras förtjänster särskilt tydliga. Medicinska sekreterare ser till att patientsäkerheten upprätthålls och att de hårt pressade vårdnära professionerna, som läkare och sjuksköterskor, kan ägna sin tid åt patienter i stället för åt administration. Vilket i sin tur bidrar till att korta vårdköerna. Det är de som svarar när patienterna ringer, som ser till att läkartiden bokas, att journalen skrivs och att resultatet av provsvar skickas till patienten.

När den medicinska sekreteraren eller administratören inte längre finns kvar i verksamheten får det allvarliga efterverkningar, som bokstavligen kan vara skillnaden mellan liv och död.

Jobbflationen – när arbetsuppgifterna i en tjänst i tysthet ökar – går nämligen ut över såväl medarbetare som patienter. Läkarförbundets och McKinseys rapport ”Tid till vård ger vård i tid” 2019 visade att läkare lägger nästan hälften av sin tid på andra uppgifter än att möta och behandla patienter.

Läkare och sköterskor som även förväntas sköta administration – som vårddokumentation, att fördela remisser, boka semestervikarier eller att ringa runt efter vårdplatser – är inte rätt använd kompetens. Resultatet blir en samhällsekonomisk förlust.

En effektiv sjukvård kräver att man ser och uppvärderar den medicinska sekreterarens viktiga roll. Därför driver Vision frågan om skyddad yrkestitel för medicinska sekreterare. Att skydda titeln är att kvalitetssäkra yrkesrollen. En skyddad titel höjer samtidigt statusen på yrket och gör det mer attraktivt, vilket är ett sätt att komma till rätta med den stora bristen på medicinska sekreterare. Det skulle också göra det tydligt för arbetsgivarna vad det är för kompetens som de besitter.

Tills politiken har kommit på ”hur” man ska minska på det man tycker är onödig administration inom vården, föreslår vi att politiken kvalitetssäkrar vården genom att uppvärdera medicinska sekreterares roll som den viktiga resurs de är på arbetsplatsen.

Lennart Johansson, ordförande Vision Region Halland

Veronica Magnusson, förbundsordförande fackförbundet VisionTV-klipp och nyheter

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74
NYHETER 2023-12-06 KL. 11:45

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74

Halmstad bäst i Sverige

Beslutet om tre sjukhus spikas
NYHETER 2023-12-05 KL. 20:00
Premium

Beslutet om tre sjukhus spikas

Klagomål på Vardaga diariefördes inte
POLITIK 2023-12-05 KL. 07:00
Premium

Klagomål på Vardaga diariefördes inte

Kommunens nya riktlinjer bröt mot lagen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | TRAFIK 2023-12-06 KL. 16:00
Äldre kvinna kritisk mot p-appar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Utemiljöerna i Kungsbackas förskolor ska utvecklas. Enligt Anna Alexandersson, som leder projektet, ska barnens utemiljöer stimulera till rörelse, lärande, kreativitet och lekglädje. Hon menar att behovet av att jobba med detta i kommunen är stort. – Det här är så viktigt, säger hon.