DEBATT 2023-03-23 KL. 10:00

Debatt: Så når vi en fossilfri sjöfart

Debatt: Så når vi en fossilfri sjöfart

TV-klipp och nyheter

Med Europas längsta kust är det naturligt att nästan allt gods som kommer till, och lämnar, Sverige går med sjöfart. Det innebär att ett effektivt och väl fungerande sjöfartssystem är nödvändigt för att Sverige ska fungera. Dessutom sysselsätts fler än 100 000 svenskar inom sjöfartsbranschen.

Digitaliseringen inom sjöfarten är nödvändig. Ett exempel är utvecklingen inom trafikledning och informationsdelning i anlöpsprocessen, vilket gör att fartyg kan optimera sin sjöresa och bidra till betydande besparingar av såväl bränsle som utsläpp. Vi vill uppnå ”just-in-time-anlöp” som innebär att fartyget kan planera sin ankomst till en hamn. Denna effektivisering och koordinering av fartygsanlöp skapar också betydligt bättre planeringsförutsättningar hos de olika aktörer som är involverade i hamnanlöp och skapar ökade förutsättningar att integrera sjöfarten i det totala transportsystemet. En kraftsamling inom sektorn behövs för att få till detta.

Fossilfrihet är en annan stor utmaning för sjöfarten, då fartyg har lång livslängd och kan operera i upp till 50 år, eller ännu längre. Omställning inom sjöfarten tar tid, även om svenska rederier ligger i framkant. Vi är i början av omställningen och det krävs fortfarande innovationer och en gemensam syn på bränsleval och bränsleförsörjning för sjöfarten.

Alla Sjöfartsverkets drygt hundra egna fartyg planerar vi att driva med fossilfria alternativ i framtiden. Framför allt våra stora isbrytare står för 80 procent av våra utsläpp. Här är vi precis i starten på att byta ut två av våra äldre isbrytare. Våra nya isbrytare kommer att kunna drivas med fossilfria alternativ och är designade att hålla högsta miljöklass. Vi uppmanar till en bra uppslutning inom sjöfartsklustret att följa med i omställningen.

UAS (drönare) är ett annat område som är högaktuellt för oss på Sjöfartsverket. Idag inspekterar vi isläget i farlederna genom att rekognisera med isbrytare, vi söker efter försvunna personer med helikopter och båtar, vi använder båttransporter när vi kontrollerar fyrar och vi positionerar bojar och prickar med hjälp av farledsfartyg. Att ersätta med drönare sparar både bränsle och minskar utsläpp.

Framtiden är ljus för sjöfarten. Sverige har alltid varit, och kommer alltid att vara, ett land som är starkt beroende av sjöfart. Samtidigt finns det möjligheter för utveckling. Det råder ingen platsbrist på sjön.

Magnus Sundström, chef för Forskning och Innovation på Sjöfartsverket

Läs replik här:


Ställ om till klimatsmart sjöfartTV-klipp och nyheter

Ängarna kan bli fågelmarker
NYHETER 2024-05-21 KL. 12:45
Premium

Ängarna kan bli fågelmarker

Våtmarksprojekt ska få bukten att leva
MILJÖ 2024-05-21 KL. 11:45
Premium

Våtmarksprojekt ska få bukten att leva

När åar får svämma över minskar övergödning

Demensteamet krymps kraftigt
VÅRD 2024-05-21 KL. 07:00
Premium

Demensteamet krymps kraftigt

Hemtjänstgrupperna får ta över vård

Treorna gjorde som förr
NYHETER 2024-05-20 KL. 20:00
Premium

Treorna gjorde som förr

Onsala tog säsongens första seger
SPORT 2024-05-19 KL. 20:00
Premium

Onsala tog säsongens första seger

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | FAMILJ 2024-05-21 KL. 21:00
Vinnaren Kazai är butikshund i Onsala
Premium | NYHETER 2024-05-21 KL. 12:45
Ängarna kan bli fågelmarker

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Man fick fängelse för barnpornografibrott – nu ändras straffet

Man fick fängelse för barnpornografibrott – nu ändras straffet

Hovrätten ändrar påföljden för en man som dömdes till ett års fängelse för grovt barnpornografibrott. Mannen, som hade nästan 500 barnpornografiska bilder, får nu fängelsestraffet förkortat. Istället får han skyddstillsyn och behöver gå ett behandlingsprogram.