DEBATT 2023-01-17 KL. 10:30

Debatt: Regeringens nedskärningar på utbildning är ohållbara

Vi befinner oss i en orolig tid. Arbetsförmedlingen varnar för stigande arbetslöshetssiffror. Värst blir det i branscher där många brukar få sitt första jobb, vilket ökar risken för att fler fastnar utanför arbetsmarknaden.

Debatt: Regeringens nedskärningar på utbildning är ohållbara
Regeringens nedskärningar på utbildningsområdet är ohållbara, enligt debattörerna. Foto: Pixabay

Det är i det här läget som den nya högerregeringen skär ner på möjligheten till utbildning och omställning i budgeten. Resurserna till vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning minskar med över en miljard i jämförelse med år 2022. En rad lärosäten runtom i landet drabbas av nedskärningar.
Vårt Sverige kan bättre än så. När vi socialdemokrater tog över regeringsmakten år 2014 initierade vi ett kunskapslyft för kompetensförsörjning och bättre möjlighet till utbildning i hela landet. Vi byggde ut antalet utbildningsplatser inom Komvux, yrkeshögskolan, folkhögskolan och högskolan.
Kunskapslyftet motsvarade år 2022 över 160 000 utbildningsplatser, vilket har varit helt avgörande för att stärka kompetensförsörjningen i runtom i landet.

Den nedmontering av kunskapslyftet som högerregeringen nu inlett riskerar både att skapa utslagning och slå hårt mot kompetensförsörjningen, inte minst i sektorer som är helt avgörande för att möta vår tids stora utmaningar. Det är nu vi måste utbilda för att möta klimatkrisen. Exempelvis ökar behovet av att anställa inom hållbara transporter, elektrifiering och nya batterifabriker. Fler vill utbilda sig, inte minst som en följd av omställningsstudiestödet.
Regeringens nedskärningar på utbildningsområdet är både ohållbara och sällsynt dåligt timade.

I vårt budgetförslag föreslår vi därför över en miljard mer än regeringen på utbildning och omställning, vilket totalt motsvarar ungefär 20 000 utbildningsplatser:
• 1 miljard kronor till anslaget för vuxenutbildning, vilket skulle motsvara cirka 17 400 utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux.
• 104 miljoner kronor till yrkeshögskolan, som behöver fortsätta byggas ut istället för att skäras ner. Satsningen motsvarar cirka 1 400 utbildningsplatser.
• Vi avvisar regeringens nedskärningar på tolv lärosäten runtom i landet och återför medel på totalt 81 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 1 000 helårsplatser runtom i landet.

När ekonomin går mot sämre tider behövs fler utbildningsmöjligheter, inte färre. Därför säger vi nej till regeringens nedskärningar på kunskapslyftet och föreslår istället satsningar som stärker kompetensförsörjningen och skapar möjligheter till fler jobb i framtiden. Vårt Sverige kan bättre.

Åsa Westlund (S), vice
ordförande utbildningsutskottet
Jennie Nilsson (S)
Adnan Dibrani (S)
Aida Birinxhiku (S)
BANDY 2023-02-07 KL. 22:01
Premium

"Helt sjukt om jag ska vara ärlig"

Hemtjänsten fick pris
NYHETER 2023-02-07 KL. 19:33
Premium

Hemtjänsten fick pris

Andra gången gillt för Vallda hemtjänst

SENASTE TV-NYHETERNA

Jens visar bilder från Norra Hallands tryckeri
NYHETER 2023-02-07 KL. 14:00

Jens visar bilder från Norra Hallands tryckeri

Avslöjandet bekräftas – Aranäs värvar högernian
SPORT 2023-02-07 KL. 11:50

Avslöjandet bekräftas – Aranäs värvar högernian

Debatt: Ingen vinner på ekonomiska falsarier
DEBATT 2023-02-07 KL. 10:30

Debatt: Ingen vinner på ekonomiska falsarier

Ännu oklart vad som orsakade strömavbrott
NYHETER 2023-02-07 KL. 08:00

Ännu oklart vad som orsakade strömavbrott

Förre FBK-profilens kritik mot förbundet:
BANDY 2023-02-06 KL. 21:40

Förre FBK-profilens kritik mot förbundet: "Löjligt"

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | BANDY 2023-02-07 KL. 22:01
"Helt sjukt om jag ska vara ärlig"
Premium | SPORT 2023-02-07 KL. 20:31
Efter pulveriseringen: "Speciell match"
Premium | NYHETER 2023-02-07 KL. 19:33
Hemtjänsten fick pris

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Så sänkte familjen Jarny sin energiförbrukning med 32 %

Så sänkte familjen Jarny sin energiförbrukning med 32 %

När familjen Jarny blev tillfrågade att delta i E.ON:s energiexperiment tvekade de inte en sekund. Pappa Jarny är belåten: ”Måste ju vara nåt slags rekord”.