DEBATT 2023-11-02 KL. 10:00

Debatt: Lyfte in liberal hjärtefråga

Debatt: Lyfte in liberal hjärtefråga
SKolan tas upp i dagens första debattartikel. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

Den 18 oktober beslutade Nämnden För- och Grundskola om nya mål och direktiv för 2024, med en tydlig riktning för framtida fokus för förvaltningen. I valet drev Liberalerna i Kungsbacka frågan om att npf-säkra skolan (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Vilket innebär att fler barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning genom en bred behovsanpassning i klassrummet.

I ett gott allianssamarbete kunde vi gemensamt lyfta in Liberalernas hjärtefråga om en tillgänglig lärmiljö för alla genom att kompetenshöja pedagogisk personal inom undervisning av elever med neuropsykiatriska diagnoser samt stärka arbetet för särskilt begåvade elever i samarbete med gymnasieskolorna.

Mål togs även om mobilfria skolor, både under lektioner samt raster för att öka trygghet, studiero, social interaktion och fysisk aktivitet.

Detta är några av de mål och direktiv som nämnden nu fastställt, och av stor vikt för att alla elever ska kunna utvecklas till sin fulla potential.

Elin Hysén (L), 1:e vice ordförande, nämnden för- och grundskola

Agnetha Törnberg (L), ersättare för- och grundskolaTV-klipp och nyheter

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74
NYHETER 2023-12-06 KL. 11:45

Hemtjänsten i Kungsbacka på plats 74

Halmstad bäst i Sverige

Beslutet om tre sjukhus spikas
NYHETER 2023-12-05 KL. 20:00
Premium

Beslutet om tre sjukhus spikas

Klagomål på Vardaga diariefördes inte
POLITIK 2023-12-05 KL. 07:00
Premium

Klagomål på Vardaga diariefördes inte

Kommunens nya riktlinjer bröt mot lagen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | TRAFIK 2023-12-06 KL. 16:00
Äldre kvinna kritisk mot p-appar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Förskolans utemiljöer ska hjälpa barn att lära

Utemiljöerna i Kungsbackas förskolor ska utvecklas. Enligt Anna Alexandersson, som leder projektet, ska barnens utemiljöer stimulera till rörelse, lärande, kreativitet och lekglädje. Hon menar att behovet av att jobba med detta i kommunen är stort. – Det här är så viktigt, säger hon.