DEBATT 2024-05-22 KL. 10:00

Debatt: Jobbstressen måste minska

Debatt: Jobbstressen måste minska
Genrefoto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

Alla som jobbar har rätt till en god och riskfri arbetsmiljö men i verklighetens Sverige är bilden en annan.

I dagens globala och effektiva samhälle står privatanställda tjänstemän inför ökande krav på kreativitet, kognitiv förmåga och personlig flexibilitet. Utöver det utsätts de för hög arbetsbelastning och otydligt ledarskap. Sammantaget skapar det ett ohållbart arbetsliv.

I Försäkringskassans lägesrapport 2023 fastslås att orsaken till sjukfrånvaro gått från ryggont till psykiska diagnoser. Stressrelaterad psykisk ohälsa är idag den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro och har nästan dubbelt så många sjukdagar jämfört med andra diagnoser.

I december 2013 var 4 479 personer i Västra Götaland sjukskrivna på grund av stress. Det kan jämföras med december 2023 då 9 391 personer var sjukskrivna av samma orsak.

I Unionens nya Arbetsmiljöbarometer uppger 56 procent av arbetsmiljöombuden att systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på deras arbetsplats. Det är inte bra nog! Riskfria arbetsmiljöer existerar inte, och just därför måste man konstant arbeta för att minska risker och brister.

Den generellt höga arbetsbelastningen innebär en hälsorisk i sig och skapar även konsekvenser för arbetsmiljöarbetet då tid saknas för gemensamt förbättringsarbete och samverkan.

Arbetsgivare som inte jobbar aktivt med arbetsmiljöarbetet ger inte sina anställda rätt förutsättningar och riskerar inte bara medarbetarnas hälsa utan även att gå miste om tillväxtkraft.

Lösningen är att:

1. Alla arbetsplatser bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög kvalitet.

2. Arbetsgivare tar ansvar och ser till att arbetsbelastningen är hållbar och att arbetet inte leder till sjukdom eller skada.

3. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan där arbetsmiljöombudens inflytande säkerställs. Arbetsmiljöombudens roll och fackliga koppling är av största vikt för ett fungerande arbetsmiljöarbete på alla våra arbetsplatser.

4. Chefer har kunskaper och förutsättningar att bedriva och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

5. Risker och brister i arbetsmiljön alltid förebyggs och åtgärdas.

6. Arbetsmiljöverket får tillräckliga resurser för att stärka inspektionsverksamheten.

Ett hållbart arbetsliv fritt från ohälsosam stress är en viktig investering för framtiden.

Anna Jonsson, regionordförande Unionen Göteborg

Peter Hellberg, förbundsordförande UnionenKarl Hedin drog stor publik
NYHETER 2024-06-14 KL. 15:00
Premium

Karl Hedin drog stor publik

Jägaren berättade om sin upplevelse av myndighetsutövning

TV-klipp och nyheter

Är Kungsbacka en Ferrari eller en Volvo?
POLITIK 2024-06-14 KL. 09:00
Premium

Är Kungsbacka en Ferrari eller en Volvo?

Fullmäktige fick rejäl fart med bildebatt

Försök till stöld
BLÅLJUS 2024-06-14 KL. 07:43

Försök till stöld

Så får du råd med semestern
NYHETER 2024-06-14 KL. 07:00
Premium

Så får du råd med semestern

Rusning när balplasten samlades in
NYHETER 2024-06-13 KL. 21:15
Premium

Rusning när balplasten samlades in

Kvinna åtalas för tre brott
NYHETER 2024-06-13 KL. 15:00
Premium

Kvinna åtalas för tre brott

L starkt kritiska över kommunförslag
POLITIK 2024-06-13 KL. 07:00
Premium

L starkt kritiska över kommunförslag

"Är inte en fördjupad översiktsplan"

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2024-06-14 KL. 15:00
Karl Hedin drog stor publik
Premium | KRÖNIKOR 2024-06-14 KL. 14:00
Krönika: Möte vid charkdisken
BLÅLJUS 2024-06-14 KL. 07:43
Försök till stöld
Premium | NYHETER 2024-06-14 KL. 07:00
Så får du råd med semestern
Premium | NYHETER 2024-06-13 KL. 21:15
Rusning när balplasten samlades in

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Jessica Zandén har fångat familjerna på Särö

Jessica Zandén har fångat familjerna på Särö

Jessica Zandén är känd från en mängd tv-serier, filmer och föreställningar. Sedan några år tillbaka har hon gått in i ett författarskap om sitt älskade Särö och familjerna hon växte upp med. Hon har tagit reda på historiska fakta för att binda samman platsen och människorna över generationer.